Share:

Grundläggande synsätt

I takt med att ekonomin återhämtar sig, måste många befattningshavare med ansvar för Supply Chain och logistik förflytta sitt fokus från “överlevnadsläge” till att börja göra sina Supply Chains mer flexibla, lyhörda och effektiva. De överväger att trimma antalet distributionscentraler och samtidigt minimera transportkostnader och ledtider. Har företagen flyttat tillverkning eller inköp långt bort, försöker de utveckla strategier som hjälper till att bättre hantera en mer komplicerad logistisk uppsättning och få grepp om fluktuationer för fraktkostander av inkommande gods. Troligen har det gått en tid sedan deras strategier för lagerhållning och -lokalisering senast reviderades, och nu försöker de finna på sätt att reagera på förändringar i kundernas beställningsmönster och modernisera de verktyg som används i försörjningskedjan.

På Establish har vi hjälpt ledande företag inom en rad branscher att ta itu med dessa problem i mer än 30 år och inom mer än 1000 kunduppdrag. Även om varje projekt och utmaning är unik närmar vi oss alla våra uppdrag med vissa grundläggande perspektiv:

  1. Vi är specialiserade på logistik, Supply Chain management, lagring, transport och kundservice frågor. Det är allt vi gör och allt vi någonsin har gjort. Vi använder inte logistik som ett sätt att sälja dig något annat.
  2. Vi vet att våra kunder vill spara pengar och förbättra prestanda på lång sikt, men de vill också göra det nu. Inom många av våra uppdrag, realiseras kostnadsbesparingar inom en till två kvartal – medan förutsättningar skapas för ännu mer förbättringar längre fram.
  3. Vi är inte bundna till någon särskild lösning eller plattform; vårt enda mål är vad som är bäst för våra kunder.
  4. Vårt arbete sträcker sig från skapandet av strategier till deras genomförande. Vi kan utforma en ny strategi eller analysera ett problem, föreslå lösningar och sedan övervaka införandet, enligt våra kunders behov.
  5. Vi gillar – verkligen – det vi gör. Det finns inget mer givande för oss än att ta itu med ett svårt problem hos en kund, utveckla den bästa lösningen, och genomföra förändringarna.

 

För mer information om hur Establish kan hjälpa dig, skicka ett e-mail eller ring oss. En av våra konsulter kommer att vara redo att svara på dina frågor.