Logistisk Benchmarking

Logistisk Benchmarking ”Establish-Davis Logistics Cost and Service Database” är en kontinuerligt pågående årlig undersökning som tillverkare, distributörer och […]

Read More

Share:

Logistisk Benchmarking

Establish-Davis Logistics Cost and Service Database” är en kontinuerligt pågående årlig undersökning som tillverkare, distributörer och återförsäljare deltar i för att få en skräddarsydd logistisk benchmark-rapport över logistikkostnad och -service. Benchmarking databasen (som lanserades 1976) är den som använts längst, och har flest inlagringsposter i logistikbranschen. Resultaten presenteras varje år vid ”Supply Chain Management Professionals” (cscmp.org) årliga internationella konferens. Deltagande i databasen är gratis och konfidentiellt. Det är lätt att delta på nätet och våra logistikkonsulter är redo att hjälpa dig, om du har några frågor.

Som erfarna konsulter inom distribution, logistik och Supply Chain Management, utvecklar vi kundanpassad benchmarking, både numerisk och kvalitativ. Branschorganisationer och enskilda företag som vill mäta sig med konkurrenter på specifika områden eller mellan egna (interna) verksamheter är alla typiska kunder för dessa tjänster. Djupgående logistisk benchmarking inkluderar:

 

  • Anpassade kostnads- och tjänstejämförelser – djupgående logistiska jämförelser med nyckeltal och mot jämförbara företag enligt dina specifika behov
  • Transportprisjämförelser – dina transportpriser jämfört med historiska data över priser som betalas av andra på samma linjer eller jämfört med nuvarande marknadssituation
  • Jämförelser av tredjepartslogistik – när du lagt ut din logistik, måste du veta vad som är rätt kostnad
  • Jämförelser av ”Best practice” – processinriktad utvärdering av hur dina logistikprocesser och Supply Chain Management matchar upp mot ”Best practice” i branschen.

Benchmarking: Verktyg & Metoder

Inom benchmarking använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan er du några av de viktigare verktygen.

 

EDB

Copyright ©2013 Establish, Inc.
 

“Establish Davis Logistics Costs and Services Database” innehåller mer än 30 års data som beskriver logistikkostnadsnivåer, kundservicenivåer, produktivitet och driftsförhållanden. Den används av hundratals företag för att jämföra det egna företaget prestanda mot en bransch profil.

Logistics Best Practice™

Utvecklat under mitten på 80-talet under uppdrag för General Electric Co. (GE) för att jämförelse (benchmarking) av verksamheten inom 72 divisioner. Den har kontinuerligt uppdaterats sedan dess utifrån erfarenhet i branschen och tekniska utveckling. Vårt Supply Chain Best Practice™ används för att jämföra ett företags arbetssätt inom olika funktioner med vad som är den globala bästa praxisen, definiera “gap” och sedan föreslå åtgärder för att uppnå den bästa praxisen. Vår Supply Chain Best Practice™ omfattar alla funktioner i försörjningskedjan (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, osv).

Benchmarking: Referens Studier

Establish har en lång lista av projekt inom benchmarking. Referensfallen nedan är bara några exempel på där Establish Supply Chain konsulter tillsammans med kunder har rönt framgångar inom benchmarking.

För en fullständig lista över publicerade fallstudier,  klicka här (på engelska)

 

 

Supply Chain Analys – Konsumentelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av konsumentelektronik att misnka transport kostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket

Läs mer här (engelska).

 

Publikationer och Nerladdningar

Infographic of 2013 Logistics Cost and Service Database Findings

Logistics Cost and Service Presentation – 2013

Logistics Cost and Service Presentation – 2012

Logistics Cost and Service Presentation – 2011 – presented at the 2011 Council of Supply Chain Management Professionals conference in Philadelphia