Share:

Benchmarking av Tredjepartslogistiker (3PL)

 

Med benchmarking av tredjepartslogistiker kan du avgöra om du vill lägga ut (outsourca) din lagerverksamhet. Om den redan är outsourcad ges du möjlighet att utvärdera om du ska byta tjänsteleverantör för din tredjepartslogistik. I båda fallen kommer du att få den fakta som behövs för att göra en lyckad upphandling av tjänster inom tredjepartslogistik. Du kan naturligtvis använda 3PL benchmarkingen till att identifiera potentiella förbättringar av befintlig logistikverksamhet, oavsett om den är intern eller extern.

Oberoende av om din lagerverksamhet är i egen regi eller outsourcad, kan en benchmarking mot andra tredjepartslogistik-leverantörer vara ett värdefullt verktyg för att bestämma en logistikstrategi. Vi kan erbjuda jämförelse av företagets nuvarande lagerverksamhet avseende kostnader och service mot tillgängliga tredjepartslogistik-leverantörer.

Leveransobjekt

 

  • Benchmarking av dina priser för tredjepartslogistik (3PL)
  • Benchmarking av dina interna kostnader kontra tillgängliga 3PL-priser
  • Utvärdering av kopplade kostnader utöver 3PL-priserna i sig
  • Utvärdering av andra potentiella förbättringar inom logistiken

 

Varför Establish?

 

  • Våra logistikkonsulter har bred erfarenhet av lagerverksamheten och tredjepartslogistik vilket gör en benchmark mer värdefull
  • Establish har aktuella databaser att jämföra dina kostnader för lager- och övrig logistikverksamhet med
  • Ett mervärde med en tredjepartslogistik benchmark är möjligheten att identifiera möjliga förbättringar och besparingar i din nuvarande logistikverksamhet

 

Komma igång!

Kontakta oss för en diskussion om hur man bäst anpassar en jämförelse (benchmarking) för dina behov, skicka oss ett mail eller ring oss.

Benchmarking: Verktyg & Metoder

Inom benchmarking använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan ser du några av de viktigare verktygen.

 

EDB

Copyright ©2013 Establish, Inc.
 

“Establish Davis Logistics Costs and Services Database” innehåller mer än 30 års data som beskriver logistikkostnadsnivåer, kundservicenivåer, produktivitet och driftsförhållanden. Den används av hundratals företag för att jämföra det egna företaget prestanda mot en branschprofil.

Logistics Best Practice™

Utvecklat under mitten på 80-talet under uppdrag för General Electric Co. (GE) för att jämförelse (benchmarking) av verksamheten inom 72 divisioner. Den har kontinuerligt uppdaterats sedan dess utifrån erfarenhet i branschen och tekniska utveckling. Vårt Supply Chain Best Practice™ används för att jämföra ett företags arbetssätt inom olika funktioner med vad som är den globala bästa praxisen, definiera “gap” och sedan föreslå åtgärder för att uppnå den bästa praxisen. Vår Supply Chain Best Practice™ omfattar alla funktioner i försörjningskedjan (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, osv.).

Benchmarking: Case Studies

Establish have a long track-record within benchmarkingThe case studies below are just a few examples of achievements from Establish supply chain consultants together with clients within benchmarking.

For a complete list of published case studies, click here

 

Supply Chain Analysis – Consumer Electronics

Read about how Establish helped a manufacturer of consumer electronics reduce the transporation costs by benchmarking, negotiations and optimization of the distribution network

Read more here.

 

Publications and Downloads

Infographic of 2013 Logistics Cost and Service Database Findings

Logistics Cost and Service Presentation – 2013

Logistics Cost and Service Presentation – 2012

Logistics Cost and Service Presentation – 2011 – presented at the 2011 Council of Supply Chain Management Professionals conference in Philadelphia

 
Note: Don’t miss our presentation of Establish Davis Database 2013 at CSCMP Annual Global Conference. October 20-23, 2013 in Colorado. http://cscmpconference.org/sessions/logistics-costs-and-service-2013