Skräddarsydd benchmarking

Skräddarsydd benchmarking för kostnader och service En anpassad jämförelse (benchmarking) av logistikkostnader och service skräddarsys efter dina behov. […]

Read More

Share:

Skräddarsydd benchmarking för kostnader och service

En anpassad jämförelse (benchmarking) av logistikkostnader och service skräddarsys efter dina behov. Vi identifierar intressanta företag att jämföra mot och får dem att delta samt utvecklar relevanta och lämpliga områden att inkludera i jämförelsen.

Nedan hittar du några exempel på skräddarsydd benchmarking:

NIVÅ I – Initial jämförelse

Undersökningen kommer att ge dig en övergripande och grundläggande jämförelse av allmänna egenskaper inom industrin generellt och inom fem funktionsområden (transporter, lagring, kundservice/ orderläggning, lagerhållning och administration). Benchmark för NIVÅ I tillhandahålls av Establish gratis.

NIVÅ II – Specifik bransch jämförelse

Establish kan jämföra ditt företags egenskaper med en specifik bransch. Din jämförelse kommer att på en övergripande detaljeringsnivå jämföra ditt företag kontra en specifik bransch inom samma fem funktionella områden som för NIVÅ I.

NIVÅ III – Skräddarsydd jämförelse

Establish samlar data från relevanta konkurrenter och liknande företag i branschen. Jämförelser kommer fortfarande ske mot grupperade data gällande egenskaper för att skydda sekretessen för deltagarna.

NIVÅ IV – Detaljerad jämförelse

I Nivå IV – Detaljerad jämförelse – läggs ytterligare detaljeringsgrader till jämförelsen. Ytterligare detaljer kan innefatta ytterligare mätetal, flertalet marknadskanaler eller produktnivå.

NIVÅ V – Branschgemensam jämförelse

Den slutliga nivån på skräddarsydda jämförelser för industriella branschorganisationer och deras medlemmar. Establish utvecklar specifika branschövergripande jämförelser för uppdragsgivaren. Denna studie kan omfatta flera vertikala undergrupper inom en hel bransch.

Leveransobjekt

  • Anpassade jämförelser enligt specifikation som passar dina behov
  • Skriftlig rapport med jämförelser och diagram
  • Presentation och diskussion om hur man ska tolka och använda jämförelsen

Kom igång!

Kontakta oss för en diskussion om hur man bäst anpassar en jämförelse (benchmark) för dina behov, skicka oss ett mail eller ring oss.

Benchmarking: Verktyg & Metoder

Inom benchmarking använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan er du några av de viktigare verktygen.

 

EDB

Copyright ©2013 Establish, Inc.
 

“Establish Davis Logistics Costs and Services Database” innehåller mer än 30 års data som beskriver logistikkostnadsnivåer, kundservicenivåer, produktivitet och driftsförhållanden. Den används av hundratals företag för att jämföra det egna företaget prestanda mot en bransch profil.

Logistics Best Practice™

Utvecklat under mitten på 80-talet under uppdrag för General Electric Co. (GE) för att jämförelse (benchmarking) av verksamheten inom 72 divisioner. Den har kontinuerligt uppdaterats sedan dess utifrån erfarenhet i branschen och tekniska utveckling. Vårt Supply Chain Best Practice™ används för att jämföra ett företags arbetssätt inom olika funktioner med vad som är den globala bästa praxisen, definiera “gap” och sedan föreslå åtgärder för att uppnå den bästa praxisen. Vår Supply Chain Best Practice™ omfattar alla funktioner i försörjningskedjan (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, osv.).

Benchmarking: Case Studies

Establish have a long track-record within benchmarkingThe case studies below are just a few examples of achievements from Establish supply chain consultants together with clients within benchmarking.

For a complete list of published case studies, click here

 

Supply Chain Analysis – Consumer Electronics

Read about how Establish helped a manufacturer of consumer electronics reduce the transporation costs by benchmarking, negotiations and optimization of the distribution network

Read more here.

 

Publications and Downloads

Infographic of 2013 Logistics Cost and Service Database Findings

Logistics Cost and Service Presentation – 2013

Logistics Cost and Service Presentation – 2012

Logistics Cost and Service Presentation – 2011 – presented at the 2011 Council of Supply Chain Management Professionals conference in Philadelphia

 
Note: Don’t miss our presentation of Establish Davis Database 2013 at CSCMP Annual Global Conference. October 20-23, 2013 in Colorado. http://cscmpconference.org/sessions/logistics-costs-and-service-2013