Share:

Supply Chain Audit™ / Logistics Best Practices Analysis™

I en Supply Chain Audit utvärderar vi era logistikprocesser och rutiner i jämförelse med “Best practice”, som har samlats in från en stor pool av företag. Establish använder en strukturerad och detaljerad metod för att identifiera de största potentialerna för förbättringar i försörjningskedjan (Supply Chain). Det är en gap-analys som inte bara berättar vad du ska göra, utan hur du kan förbättra din logistik.

Establish Logistik Best Practices™ / Supply Chain Audit™ har utvecklats från företagets konsulting inom Supply Chain Management, för användning vid revisioner och benchmarking samt för användning som självutvärderingsprogram hos våra uppdragsgivare.

Våra “Guidelines for Best Practice” används för att jämföra funktionella aktiviteter (kundservice, transport, lager, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, etc.) med vad som är global bästa praxisen och för att definiera “gap” samt föreslå åtgärder för att stänga gapen och närma sig ”Best Practice”.

Leveransobjekt

Kvantifierade och beskrivande rapporter om hur väl dina logistikprocesser står upp mot den bästa globala praxisen och en handlingsplan för hur du kan få din verksamhet att bli ”bäst i klassen”.

Best_Practices_small

Varför Establish?

 

  • En unik och egen struktur och metod för Supply Chain audit/logistisk “best practice”, som utvecklats tillsammans med General Electrics och framgångsrikt visat sitt värde i många företag
  • ”Logistik Best Practices™” uppdateras ständigt och utökas med information från ett stort antal företag på global basis
  • Establish logistikkonsulter har erfarenheten och kunskapen att bedöma din verksamhet på ett sätt som ger dig insikter och praktiska sätt till förbättring

 

Kom igång!

Klicka här för att kontakta oss om våra Best Practices tjänster.

Benchmarking: Verktyg & Metoder

Inom benchmarking använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan ser du några av de viktigare verktygen.

 

EDB

Copyright ©2013 Establish, Inc.
 

“Establish Davis Logistics Costs and Services Database” innehåller mer än 30 års data som beskriver logistikkostnadsnivåer, kundservicenivåer, produktivitet och driftsförhållanden. Den används av hundratals företag för att jämföra det egna företaget prestanda mot en branschprofil.

Logistics Best Practice™

Utvecklat under mitten på 80-talet under uppdrag för General Electric Co. (GE) för att jämförelse (benchmarking) av verksamheten inom 72 divisioner. Den har kontinuerligt uppdaterats sedan dess utifrån erfarenhet i branschen och tekniska utveckling. Vårt Supply Chain Best Practice™ används för att jämföra ett företags arbetssätt inom olika funktioner med vad som är den globala bästa praxisen, definiera “gap” och sedan föreslå åtgärder för att uppnå den bästa praxisen. Vår Supply Chain Best Practice™ omfattar alla funktioner i försörjningskedjan (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, osv.).

Benchmarking: Case Studies

Establish have a long track-record within benchmarkingThe case studies below are just a few examples of achievements from Establish supply chain consultants together with clients within benchmarking.

For a complete list of published case studies, click here

 

Supply Chain Analysis – Consumer Electronics

Read about how Establish helped a manufacturer of consumer electronics reduce the transporation costs by benchmarking, negotiations and optimization of the distribution network

Read more here.

 

Publications and Downloads

Infographic of 2013 Logistics Cost and Service Database Findings

Logistics Cost and Service Presentation – 2013

Logistics Cost and Service Presentation – 2012

Logistics Cost and Service Presentation – 2011 – presented at the 2011 Council of Supply Chain Management Professionals conference in Philadelphia

 

Note: Don’t miss our presentation of Establish Davis Database 2013 at CSCMP Annual Global Conference. October 20-23, 2013 in Colorado. http://cscmpconference.org/sessions/logistics-costs-and-service-2013