Share:

The Establish Davis Logistics Cost and Service Database

Copyright ©2013 Establish, Inc.
 

”The Establish Davis Logistics Cost and Service Database” är en kontinuerligt pågående årlig undersökning som tillverkare, distributörer och återförsäljare deltar i för att få en skräddarsydd logistisk benchmarkrapport över logistikkostnad och -service.

Databasen är:

 • Gratis
 • Konfidentiell
 • Jämför med företag med samma kännetecken
 • En bra startpunkt för att ta reda på möjliga förbättringsområden inom logistiken
 • Enkelt deltagande via nätet med personligt stöd av våra konsulter om så behövs

 

Benchmarkingen i databasen omfattar de viktigaste logistikkostnadselementen samt servicenivåerna.

Databasen är en internationellt erkänd källa till information om logistikkostnader och serviceprestanda. Resultaten presenteras varje år vid ”Supply Chain Management Professionals” årliga internationella konferens.

Deltagande i databasen är gratis och konfidentiellt. Vi talar inte om vilka företag som deltar och vi visar inte enskilda företags data för någon (förutom som en del av ett gruppgenomsnitt i vilken din data kan ingå). Vi kommer att ge dig en skräddarsydd rapport där dina kostnader och service jämförs mot liknande företag.

 

Leveransobjekt

 • Centrala logistiska kostnadselement och servicenivåer
 • Jämförelse med företag med liknande produkter i värde, linkande i storlek och bransch
 • En fullödig benchmarking rapport
 • En presentation av resultaten och hur man ska tolka dem

 

Cost_Comparison_small

Varför Establish?

 • Den största databasen för logistikkostnader och servicenivåer borgar för den bäst jämförelsen
 • Möjlighet att gå djupare med skräddarsydd benchmarking
 • Hjälp från erfarna konsulter för att granska och använda resultaten

Delta – Hur står sig ditt företag i jämförelse?

Delta på nätet (engelska)

Ladda ner blanketter och instruktioner (engelska)

Exempel på en logistikkostands och service jämförelse

Benchmarking: Verktyg & Metoder

Inom benchmarking använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan er du några av de viktigare verktygen.

 

EDB

Copyright ©2013 Establish, Inc.
 

“Establish Davis Logistics Costs and Services Database” innehåller mer än 30 års data som beskriver logistikkostnadsnivåer, kundservicenivåer, produktivitet och driftsförhållanden. Den används av hundratals företag för att jämföra det egna företaget prestanda mot en bransch profil.

Logistics Best Practice™

Utvecklat under mitten på 80-talet under uppdrag för General Electric Co. (GE) för att jämförelse (benchmarking) av verksamheten inom 72 divisioner. Den har kontinuerligt uppdaterats sedan dess utifrån erfarenhet i branschen och tekniska utveckling. Vårt Supply Chain Best Practice™ används för att jämföra ett företags arbetssätt inom olika funktioner med vad som är den globala bästa praxisen, definiera “gap” och sedan föreslå åtgärder för att uppnå den bästa praxisen. Vår Supply Chain Best Practice™ omfattar alla funktioner i försörjningskedjan (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, osv).

Benchmarking: Case Studies

Establish have a long track-record within benchmarkingThe case studies below are just a few examples of achievements from Establish supply chain consultants together with clients within benchmarking.

For a complete list of published case studies, click

 

Supply Chain Analysis – Consumer Electronics

Read about how Establish helped a manufacturer of consumer electronics reduce the transporation costs by benchmarking, negotiations and optimization of the distribution network

Read more here.

 

Publications and Downloads

Infographic of 2013 Logistics Cost and Service Database Findings

Logistics Cost and Service Presentation – 2013

Logistics Cost and Service Presentation – 2012

Logistics Cost and Service Presentation – 2011 – presented at the 2011 Council of Supply Chain Management Professionals conference in Philadelphia

 
Note: Don’t miss our presentation of Establish Davis Database 2013 at CSCMP Annual Global Conference. October 20-23, 2013 in Colorado. http://cscmpconference.org/sessions/logistics-costs-and-service-2013