Share:

Benchmarking av Transportpriser

 

En benchmarking av transportpriser ger en förståelse för de priser du borde betala för dina transporter och den fakta du behöver för en lyckad fraktupphandling. Det är ofta en värdefull utvärdering ifall du skall genomföra en transportupphandling, eller kanske vara nöjd med dina nuvarande priser och leverantörer.

Transportkostnaderna är fortfarande den största av alla logistikkostnader, och kan motsvara så mycket som 75 procent av ett företags totala logistikkostnader. En grundlig genomgång av uppdragsgivarens transportavtal och -priser samt lastnings- och leveransverksamhet ger oss möjligheten att jämföra lastbilstransporter (LTL och FTL), järnväg, paket, flyg och båt priser.

En benchmarking av transportpriser kan göras på historiska data, där priserna jämförs med historiska priser som betalats på samma rutter för samma transportslag. Detta är ett väl etablerat och traditionellt sätt att göra benchmarking.

Ett alternativ är att jämföra mot aktuella marknadsförhållanden, dvs. vad är marknadspriset för uppdragsgivarens viktigaste rutter och transportsätt just nu. Den största fördelen med denna metod är att den ger dagsaktuell värdering av potentiella besparingar av att genomföra en transportupphandling.

Leveransobjekt

  • Benchmarking av hela eller delar av dina faktiska transportpriser
  • Benchmarking baserad på historiska data, vad andra företag har betalat, eller för nuvarande marknadssituation, där marknaden befinner sig just nu
  • Utvärdering av kopplade kostnader utöver transportpriserna i sig, såsom reklamationer och extrakostnader
  • Utvärdering av övriga förbättringspotentialer inom transportområdet, dvs. konsolidering, sammanslagning eller zon-leveranser

Varför Establish?

  • Omfattande databaser att jämföra med, vilket säkerställer relevanta benchmark jämförelser
  • Benchmarking både på historiska data och aktuella marknadspriser
  • Erfarenhet av transporter som möjliggör identifiering av andra förbättringsområden och potentiella besparingar

 

Kom igång!

Klicka här för att kontakta oss om våra tjänster inom transportpris benchmarking.

Benchmarking: Verktyg & Metoder

Inom benchmarking använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan ser du några av de viktigare verktygen.

 

EDB

Copyright ©2013 Establish, Inc.
 

“Establish Davis Logistics Costs and Services Database” innehåller mer än 30 års data som beskriver logistikkostnadsnivåer, kundservicenivåer, produktivitet och driftsförhållanden. Den används av hundratals företag för att jämföra det egna företaget prestanda mot en bransch profil.

Logistics Best Practice™

Utvecklat under mitten på 80-talet under uppdrag för General Electric Co. (GE) för att jämförelse (benchmarking) av verksamheten inom 72 divisioner. Den har kontinuerligt uppdaterats sedan dess utifrån erfarenhet i branschen och tekniska utveckling. Vårt Supply Chain Best Practice™ används för att jämföra ett företags arbetssätt inom olika funktioner med vad som är den globala bästa praxisen, definiera “gap” och sedan föreslå åtgärder för att uppnå den bästa praxisen. Vår Supply Chain Best Practice™ omfattar alla funktioner i försörjningskedjan (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, osv.).

Benchmarking: Case Studies

Establish have a long track-record within benchmarkingThe case studies below are just a few examples of achievements from Establish supply chain consultants together with clients within benchmarking.

For a complete list of published case studies, click here

 

Supply Chain Analysis – Consumer Electronics

Read about how Establish helped a manufacturer of consumer electronics reduce the transporation costs by benchmarking, negotiations and optimization of the distribution network

Read more here.

 

Publications and Downloads

Infographic of 2013 Logistics Cost and Service Database Findings

Logistics Cost and Service Presentation – 2013

Logistics Cost and Service Presentation – 2012

Logistics Cost and Service Presentation – 2011 – presented at the 2011 Council of Supply Chain Management Professionals conference in Philadelphia

 
Note: Don’t miss our presentation of Establish Davis Database 2013 at CSCMP Annual Global Conference. October 20-23, 2013 in Colorado. http://cscmpconference.org/sessions/logistics-costs-and-service-2013