Share:

Business Analytics

 

Fakta gör skillnad. Fakta är alltid fakta när den samlas in från källan och granskas med erfarna ögon. Med rätt kompetens och verktyg, kan faktabaserat beslutsfattande förbättra effektiviteten samt driva lönsamhet och tillväxt.

Establish konsulttjänster inom Business Analytics™ använder en svit av egenutvecklade analysverktyg som är mycket exakta och detaljerade. Verktygen kan användas fristående eller integreras med ett befintligt affärssystem. Uppläget är att genom vår operativa erfarenhet, som erhållits via vår konsulting inom Supply Chain Management, skapa de rätta frågorna och strukturerna samtidigt som transaktionsdata blandas med kompletterande information och matematiska algoritmer och ger input till användarvänliga ”Dashboards” för ditt affärsresultat, nyckeltal, m.m.

Databaserna och verktygen är utformade för att hantera stora datamängder, vilket möjliggör analyser på detaljnivå. Användarvänligheten är viktig och den största utmaningen är den data som matas in i analysmodellerna. Detta är anledningen till att modellerna är utformade för att använda data som redan finns i de flesta företag och att datainmatning kan göras enkelt och intuitivt.

Analysresultaten presenteras i rapporter med kommentarer och slutsatser eller i interaktiva verktyg för djupare och repeterbara analyser. Resultaten kan naturligtvis presenteras med vanliga BI-verktyg eller till och med Excel som användargränssnitt.

 

Establish analytiska svit inkluderar:

 

Business Analytics: Verktyg & Metoder

Inom vår affärsanalys vi använder toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

SPN

 

Profitability Navigator™ är ett egenutvecklat verktyg för lönsamhetsbedömning och som är lätt att konfigurera för en standardanalys samt helt flexibel för kundanpassade detaljerade analyser.

Schening Profitability Navigator™ kan tillämpas på alla typer av företag, men har specifika styrkor för:

  • Hantering av bonusar, kassarabatter, marginal support och andra typer av avtal
  • Operativa kostnadsberäkningar och kostnadsdrivare
  • Hantering av indata från olika system
  • Anpassning av rapportstruktur från enheter med olika egna strukturer
  • Analyser vid operativ due diligence och som ett verktyg efter förvärv eller sammanslagningar av företag för ledningsstöd

 

Schening Supply Chain Analytics

 

En omfattande svit av kvantitativa analyser för alla olika aspekter av förädlingskedjan (Supply Chain). Verktyget ger all bakgrundsinformation som behövs för en utvärdering av potentiella besparingar och förbättringar i förädlingskedjan (Supply Chain) vid en förstudie. Det kvantitativa verktyg används för att producera resultat som kan användas som fristående för att identifiera potentiella förbättringsområden eller som en förstudie i större projekt.

Business Analytics: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Business Analytics™. Referensstudierna nedan är bara några exempel på uppdrag som Establish Supply Chain konsulter genomfört tillsammans med kunder inom Business Analytics™.

För en fullständig lista över publicerade fallstudier, klicka här (på engelska)

 

Lönsamhetsanalys för pappersindustrin

Implementering av Schening Profitability Navigator™ för sammanhängande och jämförbar affärsanalys för 20 länder, från detaljerade uppföljningar för de lokala marknaderna till strategi nivå för styrelsens.

Läs mer här (på engelska).