Lönsamhetanalyser

Lönsamhetsanalyser Establish verktyg för lönsamhetsnalays använder stora mängder data på ett intelligent sätt med hjälp av algoritmer framtagna […]

Read More

Share:

Lönsamhetsanalyser

Establish verktyg för lönsamhetsnalays använder stora mängder data på ett intelligent sätt med hjälp av algoritmer framtagna med hjälp av 40 års branscherfarenhet, från några av världens mest kända företag. Målet är att fördela kostnader och intäkter till de rätta enheterna, ner på lägsta möjliga nivå. Detta ger beslutsfattare en unik förståelse för lönsamhetsdrivare inom det egna företaget och ifrågasätter traditionella medelvärden och etablerade sanningar om de egna produkterna och kundernas lönsamhet.

I Establish egenutvecklade verktyg använder vi en aktivitetsbaserad kostnadsberäkningsmetod för att fördela kostnaderna på lägsta definierade dimension och bedöma lönsamhetsdrivare och egenskaperna hos beståndsdelarna som utgör faktorerna som i kombination ger lönsamhet – positivt och/eller negativt.

Indata kommer från uppgifter som är allmänt tillgänglig hos de flesta företag i kombination med ytterligare uppgifter beroende på valt fokus.

Profitability Navigator™ används typiskt för att:

 • Identifiera lönsamhetsdrivare hos detaljerade SKUer/leverantörer/Kundnivåer och analysera meningsfulla aggregeringar och kombinationer av dessa drivare
 • Priselasticitet
 • Lönsamhet vid investeringar
 • Analysera den fulla effekten av befintliga incitamentsstrukturer

 

Leveransobjekt

Establish lönsamhetsanalysrådgivning använder Schening Profitability Navigator™, som mäter flerdimensionell lönsamhet på detaljnivå. Dimensionerna kan typiskt innefatta:

 • Artiklar
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Affär / Site
 • Tidsperiod
 • Distributionskanal
 • Order
 • Pris

Modellen kan också utvecklas till ett taktiskt verktyg för att:

 • Övervaka lönsamhetsförbättringar
 • Förbereda vad-om (what-if) analyser
 • Analysera trender

 

Varför Establish?

Establish erbjudanden inom lönsamhetsanalys:

 • Mycket flexibla lösningar
 • Erfarenhet av operativ affärsverksamhet, matematik och kundanpassade analysverktyg
 • Extern benchmarking för att komplettera interna data
 • Stark modul för hantering av avdrag, rabatter och incitament

Business Analytics: Verktyg & Metoder

Inom vår affärsanalys vi använder toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

SPN

 

Profitability Navigator™ är ett egenutvecklat verktyg för lönsamhetsbedömning och som är lätt att konfigurera för en standardanalys samt helt flexibel för kundanpassade detaljerade analyser.

Schening Profitability Navigator™ kan tillämpas på alla typer av företag, men har specifika styrkor för:

 • Hantering av bonusar, kassarabatter, marginal support och andra typer av avtal
 • Operativa kostnadsberäkningar och kostnadsdrivare
 • Hantering av indata från olika system
 • Anpassning av rapportstruktur från enheter med olika egna strukturer
 • Analyser vid operativ due diligence och som ett verktyg efter förvärv eller sammanslagningar av företag för ledningsstöd

 

Schening Supply Chain Analytics

 

En omfattande svit av kvantitativa analyser för alla olika aspekter av förädlingskedjan (Supply Chain). Verktyget ger all bakgrundsinformation som behövs för en utvärdering av potentiella besparingar och förbättringar i förädlingskedjan (Supply Chain) vid en förstudie. Det kvantitativa verktyg används för att producera resultat som kan användas som fristående för att identifiera potentiella förbättringsområden eller som en förstudie i större projekt.

Business Analytics: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Business Analytics™. Referensstudierna nedan är bara några exempel på uppdrag som Establish Supply Chain konsulter genomfört tillsammans med kunder inom Business Analytics™.

För en fullständig lista över publicerade fallstudier, klicka här (på engelska)

 

Lönsamhetsanalys för pappersindustrin

Implementering av Schening Profitability Navigator™ för sammanhängande och jämförbar affärsanalys för 20 länder, från detaljerade uppföljningar för de lokala marknaderna till strategi nivå för styrelsens.

Läs mer här (på engelska).