Share:

Lagerdesign & utveckling

Establish konsulter inom lagerdesign och -utveckling kan i alla delar granska och utveckla moderna lager och distributionscentralers verksamheter med tillhörande affärsprocesser för att säkerställa maximal service till kunderna till lägsta möjliga kostnad. Oavsett om Establish förbättrar en befintlig anläggning eller designar en helt ny, tillämpar vi vår betydande erfarenhet av design och beprövad “Best practice” för lagerverksamhet för att utveckla en optimal layout och flöde under en kort tidsperiod.

Ledning och styrning av lagermiljöerna är en kritisk del av de flesta företags överlevnad, återhämtning och tillväxt. Den moderna lager/distributionscentralen är en medelpunkten i de flesta logistiknätverk. Oavsett om det är i anslutning till en fabrik eller som en helt fristående anläggning, ”cross-docking” verksamhet eller enkla eller multipla plock och pack linjer, ska lagret inte bara effektivt utföra de klassiska lagrings- och transportfunktioner. Ofta ska lagret även hantera slutmontering, kittning , prover, returer, prissättning och andra speciella mervärdestjänster.

Establish har lång erfarenhet av att hjälpa företag att följa med i utvecklingen vid dramatiska förändringar i distributionscenter och lagerverksamhet. Våra konsultteam inom lagerdesign kombinerar informationsinsamling ute i lagerverksamheten med avancerade modelleringstekniker för att producera och genomföra verksamhetsplaner och -beskrivningar för lager/distributionscentrum som ger ökat sparande och tillförlitlighet i framtiden samtidigt lagret rör på sig dag. Inom lageroptimering, är vi specialiserade på följande områden:

Utveckling & förbättring av lagerverksamheten

Lagerdesign och -layout

Val av 3PL-operatör och implementering

För mer information om hur Establish kan hjälpa ditt företag se över och utveckla moderna anläggningar och processer för lager/distributionscenter som möjliggör maximal service till dina kunder, skicka oss ett mail eller ring oss.

Lager design & utveckling: Verktyg & Metoder

Inom lagerdesign och -utveckling använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

 

Logistic Best Practices Analysis™

 

Utvärdera dina logistikprocesser och rutiner jämfört med de ” Best Practices” som samlats in från ett stort antal företag. Establish använder en strukturerad och detaljerad metod för att identifiera de största förbättrings-potentialerna i försörjningskedjan (Supply Chain). Detta i form av en gap-analys som inte bara berättar vad man ska göra, utan också hur ni kan förbättra er logistik.

Establish Logistic Best Practices™ har utvecklats från företagets Demand/Supply Chain konsulting för användning vid revisioner och benchmarking samt för användning inom kunders självutvärderingsprogram.

Våra “Guidelines for Best Practices” används för att jämföra aktiviteter inom olika logistik- och lagerfunktioner (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, etc.) med den globalt bästa praxisen och definiera gapet till den analyserade verksamheten samt att föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten i linje med ”Best Practices”.

Leveransobjekt

Kvantifierade och beskrivande rapporter om hur väl dina logistikprocesser kan mäta sig mot den globala bästa praxisen och hur du kan få din verksamhet att bli bäst i klassen.

Varför Establish?

  • En unik och upphovsrättsligt skyddad metod och struktur för ”Best Practices” inom logistik som utvecklats tillsammans med General Electric.
  • Bästa praxis från ett stort antal företag på en global basis.
  • Erfarenhet och kunskap för att bedöma din verksamhet.

Kom igång!

Klicka här för att kontakta oss om våra ”Best Practices” tjänster.

Lager design & utveckling: Referenser

Establish har en lång meritlista inom lagerdesign och -utveckling. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom lagerdesign och förbättringar.

Anläggningsdesign bilreservdelar

En fallstudie från en biltillverkare som behövde en ny anläggning för garanti reservdelar. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och utformning av layout hela vägen fram till genomförandet och starta upp i tid och inom budget. Läs mer här (på engelska).


Revision av Lagerlayout och förbättringar för en ledande distributör av bygg- och konstruktionsmaterial

Establish hjälpte en ledande distributör av bygg- och anläggningsmaterial med att revidera och re-designa sitt lager med överkapacitet och med att förbättra de interna processerna samt att kvantifiera avkastningen på investeringen.
Läs mer här (på engelska).


Tredjepartslogistik (3PL): Operatörs sökning och val

Hur Establish hjälpte ett multinationell djurvårdsföretag konsolidera sin distribution är ett bra exempel på 3PL sökning och urval.
Läs mer här (på engelska).