Share:

Urval och implementation av 3PL-operatör

Efter slutförandet av ett uppdrag för val av 3:e parts logistiker samt implementering, garanterar Establish flera resultat:

 

 • En framgångsrik outsourcing av lagerverksamheten för en ökning av flexibilitet och effektivitet
 • Att hitta 3PLs som har rätt kompetens för dina specifika behov
 • Experter på en process som är ny för de flesta företag, men där det behövs erfarenhet

 

Establish lagerkonsulter kan hitta de bästa 3PL leverantörerna som passar dina behov. Establish hanterar hela processen från att sammanställa en lista över möjliga 3PL operatörer som passar era kriterier, till att skicka ut RFP och bedöma vilka 3PLs som kommer att erbjuda dig den mest effektiva servicen till lägsta möjliga kostnad, vilket garanterar dig maximal besparing.

 

Leveransobjekt

På kort tid kan vi:

 • Utvärdera behovet av outsourcing
 • Utveckla en förhandlingsstrategi och hjälp till med förhandlingar
 • Identifiera 3PL leverantörer och lokaliseringar som uppfyller operativa, informations och kund krav samt behov som finns i ditt företag
 • Utvärdera kostnadsbilden och serviceprestandan hos befintliga 3PL leverantörer
 • Identifiera, utvärdera och rekommendera potentiella 3PL leverantörer
 • Planera och leda övergången från intern eller 3PL driven lagerverksamhet till en ny 3PL verksamhet

 

Varför Establish?

Marknadskännedom och erfarenhet

Establish har en gedigen bakgrund i hanteringen av 3PL leverantörer. Vi har ett gott samarbete med många 3PL operatörer och är väl förtrogen med deras verksamhet.

Lagerverksamhet

Erfarenheterna från utformning och förbättring av lagerverksamheter ger en unik fördel vid outsourcing av logistiken.

Anbuds erfarenhet

Verktyg och metoder för att säkerställa effektiva och framgångsrika anbudsprocesser.

 

Kom igång!

Om du vill ha mer information om hur Establish kan hjälpa ditt företag att identifiera, utvärdera och hantera en 3PL leverantör, skicka oss ett mail eller ring oss.

Lager design & utveckling: Verktyg & Metoder

Inom lagerdesign och -utveckling använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

 

Logistic Best Practices Analysis™

 

Utvärdera dina logistikprocesser och rutiner jämfört med de ” Best Practices” som samlats in från ett stort antal företag. Establish använder en strukturerad och detaljerad metod för att identifiera de största förbättrings-potentialerna i försörjningskedjan (Supply Chain). Detta i form av en gap-analys som inte bara berättar vad man ska göra, utan också hur ni kan förbättra er logistik.

Establish Logistic Best Practices™ har utvecklats från företagets Demand/Supply Chain konsulting för användning vid revisioner och benchmarking samt för användning inom kunders självutvärderingsprogram.

Våra “Guidelines for Best Practices” används för att jämföra aktiviteter inom olika logistik- och lagerfunktioner (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, etc.) med den globalt bästa praxisen och definiera gapet till den analyserade verksamheten samt att föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten i linje med ”Best Practices”.

Leveransobjekt

Kvantifierade och beskrivande rapporter om hur väl dina logistikprocesser kan mäta sig mot den globala bästa praxisen och hur du kan få din verksamhet att bli bäst i klassen.

Varför Establish?

 • En unik och upphovsrättsligt skyddad metod och struktur för ”Best Practices” inom logistik som utvecklats tillsammans med General Electric.
 • Bästa praxis från ett stort antal företag på en global basis.
 • Erfarenhet och kunskap för att bedöma din verksamhet.

Kom igång!

Klicka här för att kontakta oss om våra ”Best Practices” tjänster.

Lager design & utveckling: Referenser

Establish har en lång meritlista inom lagerdesign och -utveckling. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom lagerdesign och förbättringar.

Anläggningsdesign bilreservdelar

En fallstudie från en biltillverkare som behövde en ny anläggning för garanti reservdelar. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och utformning av layout hela vägen fram till genomförandet och starta upp i tid och inom budget. Läs mer här (på engelska).


Revision av Lagerlayout och förbättringar för en ledande distributör av bygg- och konstruktionsmaterial

Establish hjälpte en ledande distributör av bygg- och anläggningsmaterial med att revidera och re-designa sitt lager med överkapacitet och med att förbättra de interna processerna samt att kvantifiera avkastningen på investeringen.
Läs mer här (på engelska).


Tredjepartslogistik (3PL): Operatörs sökning och val

Hur Establish hjälpte ett multinationell djurvårdsföretag konsolidera sin distribution är ett bra exempel på 3PL sökning och urval.
Läs mer här (på engelska).