Lagerdesign och -layouter

Distributionscentraler / Lagerdesign och -layouter Establish tjänster inom lagerdesign och layout utvecklar lagerdesign, -koncept och-layout som maximerar kapaciteten […]

Read More

Share:

Distributionscentraler / Lagerdesign och -layouter

Establish tjänster inom lagerdesign och layout utvecklar lagerdesign, -koncept och-layout som maximerar kapaciteten och önskad servicenivå till lägsta möjliga kostnad. Lösningen innehåller fysisklayout men också en drifthandbok för att säkerställa bästa möjliga utnyttjande. Establish kan producera en optimal design och layout för din distributionscentral/lager, anpassat efter dina specifika behov. Våra lagerkonsulter har utformat och implementerat lager/distributionscentraler för en mängd kunder inom olika branscher. Vi kan hjälpa dig att optimera din nuvarande drift eller skapa ett nytt effektiv lager/distributionscentral.

Leveransobjekt

Ett lagerdesignuppdrag kan innehålla:

 • Förbättrade layouter och verksamhetsplaner för lager/distributionscentralen; med fokus på materialflöden, bemanning och utrustning
 • Specifikationer för materialhanterings- och lagringsutrustning, och automatisering av lager/distributionscentralen
 • Analyser och rekommenderade materialhanteringssystem, driftbeskrivning, tekniska arbetsbeskrivningar/-normer samt uppföljnings- och styrsystem
 • Design av en ny anläggning eller omdesign av befintlig verksamhet
 • CAD ritning av layout och koncept
 • Fysiska förbättringar av layouten
 • Ny design av anläggningen
 • En lagerdrifthandbok/-verksamhetsbeskrivning
 • Utformningen av nya anläggningar eller omdesign av befintlig verksamhet grundat på faktorer som ROI/Payback/IRR
 • En tidsanpassad, stegvis, implementationsplan för genomförandet

 

Varför Establish?

Erfarenhet

Våra lagerkonsulter är experter och har utformat och implementerat lager och distributionscentraler för många kunder inom olika branscher. Våra ingående kunskaper i dimensionering och specificering av utrustning.

Verktyg

Våra kunskaper i att använda CAD-verktyg för att producera layouter och ritningar.

Verksamhet

Utformningen av ett lager/distributionscentral inkluderar en operativ drifthandbok för att se till att genomförandet och verksamhet fungerar.

Kom igång!

Om du vill ha mer information om hur Establish kan hjälpa ditt företag med design och layouter av lager/distributionscentraler, skicka oss ett mail eller ring oss.

Lager design & utveckling: Verktyg & Metoder

Inom lagerdesign och -utveckling använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

 

Logistic Best Practices Analysis™

 

Utvärdera dina logistikprocesser och rutiner jämfört med de ” Best Practices” som samlats in från ett stort antal företag. Establish använder en strukturerad och detaljerad metod för att identifiera de största förbättrings-potentialerna i försörjningskedjan (Supply Chain). Detta i form av en gap-analys som inte bara berättar vad man ska göra, utan också hur ni kan förbättra er logistik.

Establish Logistic Best Practices™ har utvecklats från företagets Demand/Supply Chain konsulting för användning vid revisioner och benchmarking samt för användning inom kunders självutvärderingsprogram.

Våra “Guidelines for Best Practices” används för att jämföra aktiviteter inom olika logistik- och lagerfunktioner (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, etc.) med den globalt bästa praxisen och definiera gapet till den analyserade verksamheten samt att föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten i linje med ”Best Practices”.

Leveransobjekt

Kvantifierade och beskrivande rapporter om hur väl dina logistikprocesser kan mäta sig mot den globala bästa praxisen och hur du kan få din verksamhet att bli bäst i klassen.

Varför Establish?

 • En unik och upphovsrättsligt skyddad metod och struktur för ”Best Practices” inom logistik som utvecklats tillsammans med General Electric.
 • Bästa praxis från ett stort antal företag på en global basis.
 • Erfarenhet och kunskap för att bedöma din verksamhet.

Kom igång!

Klicka här för att kontakta oss om våra ”Best Practices” tjänster.

Lager design & utveckling: Referenser

Establish har en lång meritlista inom lagerdesign och -utveckling. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom lagerdesign och förbättringar.

Anläggningsdesign bilreservdelar

En fallstudie från en biltillverkare som behövde en ny anläggning för garanti reservdelar. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och utformning av layout hela vägen fram till genomförandet och starta upp i tid och inom budget. Läs mer här (på engelska).


Revision av Lagerlayout och förbättringar för en ledande distributör av bygg- och konstruktionsmaterial

Establish hjälpte en ledande distributör av bygg- och anläggningsmaterial med att revidera och re-designa sitt lager med överkapacitet och med att förbättra de interna processerna samt att kvantifiera avkastningen på investeringen. Läs mer här (på engelska).


Tredjepartslogistik (3PL): Operatörs sökning och val

Hur Establish hjälpte ett multinationell djurvårdsföretag konsolidera sin distribution är ett bra exempel på 3PL sökning och urval. Läs mer här (på engelska).