Share:

Verksamhetsutveckling – Lager

Vi granskar och utvecklar förbättringsmöjligheter i lager/distributionscentral operationer för att ge maximal service till kunderna och samtidigt minimera kostnaderna. Resultat från Establish konsultuppdrag inom lagerförbättring innefattar typiskt ökad produktivitet vilket minskar hanteringskostnader lager- och ökar hanteringskapacitet. Pålitlig kvalitet i utförda tjänster är en grundförutsättning och en prioritet vid genomförande av förbättrade operativa rutiner.

Leveransobjekt

Resultatet innehåller:

  • Benchmarking av lagerverksamheten och dess kostnader
  • Utveckling av revisioner för produktivitet
  • Etablering av produktivitetsstandarder
  • Simulering av lagerverksamheten
  • Drifthandboken

 

operating_maintenance_procedures_small

Varför Establish?

Erfarenhet

Establish har referenser från förbättringsprojekt av lagerverksamhet från de flesta branscher och med många olika speciella krav.

Best Practice – verktyg

Establish utvecklade verktyget på 1980-talet tillsammans med General Electric, och har underhållit och uppdaterat det sedan dess. Best Practices of Warehouse Operations är en unik erfarenhetsbank med de bästa lösningarna för de flesta delarna av en lagerverksamhet. Hundratals delprocesser inom lagerverksamhet som referens för att jämföra våra kunders verksamheter mot.

Verksamhetsmanualer

Praktiska manualer som utformats speciellt för din verksamhet för att säkerställa att förbättringarna är bestående.

Kom igång!

Om du vill ha mer information om hur Establish kan hjälpa ditt företag att verksamhetsutveckla din verksamhet inom lager/distributionscentraler, skicka oss ett mail eller ring oss.

Lager design & utveckling: Verktyg & Metoder

Inom lagerdesign och -utveckling använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

 

Logistic Best Practices Analysis™

 

Utvärdera dina logistikprocesser och rutiner jämfört med de ” Best Practices” som samlats in från ett stort antal företag. Establish använder en strukturerad och detaljerad metod för att identifiera de största förbättrings-potentialerna i försörjningskedjan (Supply Chain). Detta i form av en gap-analys som inte bara berättar vad man ska göra, utan också hur ni kan förbättra er logistik.

Establish Logistic Best Practices™ har utvecklats från företagets Demand/Supply Chain konsulting för användning vid revisioner och benchmarking samt för användning inom kunders självutvärderingsprogram.

Våra “Guidelines for Best Practices” används för att jämföra aktiviteter inom olika logistik- och lagerfunktioner (kundservice, transport, lagring, tillverkning/distribution, lagerstyrning, inköp/upphandling, etc.) med den globalt bästa praxisen och definiera gapet till den analyserade verksamheten samt att föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten i linje med ”Best Practices”.

Leveransobjekt

Kvantifierade och beskrivande rapporter om hur väl dina logistikprocesser kan mäta sig mot den globala bästa praxisen och hur du kan få din verksamhet att bli bäst i klassen.

Varför Establish?

  • En unik och upphovsrättsligt skyddad metod och struktur för ”Best Practices” inom logistik som utvecklats tillsammans med General Electric.
  • Bästa praxis från ett stort antal företag på en global basis.
  • Erfarenhet och kunskap för att bedöma din verksamhet.

Kom igång!

Klicka här för att kontakta oss om våra ”Best Practices” tjänster.

Lager design & utveckling: Referenser

Establish har en lång meritlista inom lagerdesign och -utveckling. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom lagerdesign och förbättringar.

Anläggningsdesign bilreservdelar

En fallstudie från en biltillverkare som behövde en ny anläggning för garanti reservdelar. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och utformning av layout hela vägen fram till genomförandet och starta upp i tid och inom budget. Läs mer här (på engelska).


Revision av Lagerlayout och förbättringar för en ledande distributör av bygg- och konstruktionsmaterial

Establish hjälpte en ledande distributör av bygg- och anläggningsmaterial med att revidera och re-designa sitt lager med överkapacitet och med att förbättra de interna processerna samt att kvantifiera avkastningen på investeringen. Läs mer här (på engelska).


Tredjepartslogistik (3PL): Operatörs sökning och val

Hur Establish hjälpte ett multinationell djurvårdsföretag konsolidera sin distribution är ett bra exempel på 3PL sökning och urval. Läs mer här (på engelska).