Supply Chain Design

Supply Chain Design Vårt företag har varit pionjärer i utvecklingen och användningen av datormodeller för att förbättra distributionsnäten […]

Read More

Share:

Supply Chain Design

Vårt företag har varit pionjärer i utvecklingen och användningen av datormodeller för att förbättra distributionsnäten ända sedan vårt första arbete på detta område 1975. Våra modelleringsfunktioner omfattar globala nätverk samt regionala-, områdes- och lokalalogistiknätverk. Supply Chain design handlar om att se till att ditt företag har den bästa strukturen för att maximera din förmåga att ge dina kunder den bästa servicen och samtidigt minimera logistikkostnader. Genom att modellera dina kostnader och flöden, kommer du att kunna simulera olika framtidsscenarier för att utvärdera om ditt nätverk är tillräckligt robust för en oförutsägbar framtid.

Demand_Map_small

Med Optimering av Supply Chain nätverk så optimerar vi din leveranskedja ”från ax till limpa”, dvs. från inköp och tillverkning via leverantörer genom distributionscentraler och lager till dina distributörer och slutkunder. Inom Optimering av distributionsnätverk optimerar och simulerar vi ditt distributionsnätverk baserat på en viss leverantörsstruktur. 

Val av verksamhetslokalisering fokuserar på att hitta den bästa geografiska platsen för dina lager och distributionscentraler. Förutom att hitta de platser som minimerar transportkostnaderna handlar det också om att beakta närheten till transporthubbar och områden där tillgången på kompetent arbetskraft är god.

Global_Flow_small

Supply Chain design är den aktivitet som ger de högsta förbättringarna av din logistik, eftersom den sätter grunderna som logistiken byggs upp runt. Ett framgångskriterium i denna viktiga uppgift är att ha rätt modelleringsverktyg som passar din verksamhet och att ha den erfarenhet och expertis som krävs för att kunna rekommendera den mest praktiska strukturen. Establish var pionjärer i Supply Chain modellering och har lång erfarenhet inom flera branscher. Våran specialitet är att faktiskt genomföra de rekommenderade strukturer vi tar fram för er Supply Chain. Inom vårt område Supply Chain Design erbjuder vi följande tjänster:

 

Supply Chain Design: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

  Supply Chain Guru Logo  

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, skapa ”vad händer om”-scenarion för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

Assign™

Assign är ett eget verktyg för design av distributionsnätverk, utvecklat i egen regi på Establish. Assing använder mycket effektiva optimeringsalgoritmer och är lätt att konfigurera, vilket kortar projekttiden väsentligt. Den används främst på fall med endast inhemska nätverk där kunder inte har ett återkommande behov av att använda verktyget.

 

Optimity Network Designer är det senaste tillskottet i vår verktygslåda

Supply Chain Design: Referensprojekt

Establish har en lång lista av projekt inom Supply Chain design. Referens fallen nedan är bara några exempel på framgångar för Establish Supply Chain konsulter tillsammans med kunder inom Supply Chain design.

För en fullständig lista över publicerade fallstudier,  klicka här (på engelska)

Referens – Global nätmodellering halvledare

Optimering av ett globalt distributionsnät för halvledare som minskade logistikkostnaderna med 20% Läs mer här [på engelska]


Referens – Nätverksdesign hushållsartiklar

Ett exempel på när en optimering av ett distributionsnätverk för en tillverkare hushållsartiklar sparade 10% i logistikkostnader och samtidigt förbättrade servicen till kunderna. Läs mer här (på engelska).


Referens – Nätmodellering inom läkemedel

Läs om hur Establish hjälpt två fusionerade läkemedelsföretag skapa ett konsoliderat distributionsnät för att spara kostnader och förbättra leveransservicen. Läs mer här (på engelska).


Referens – Validering av globalt distributionsnätverk för säkerhetsutrustning

Utvärdering och förbättringar av en global strategi för ett distributionsnätverk hos en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning. Läs mer här (på engelska).


Referens – Nätverksdesign för ett skoföretag

Ett genombrott och en mycket framgångsrik ny design för skor skapade ett behov av en ny distributionsstruktur. Referensstudien berättar om hur Establish hjälpte till att etablera den nya distributionen. Läs mer här (på engelska).


Referens – Supply Chain strategi – Hemelektronik

AEtt kund exempel från ett hemelektronik företag för vilken Establish gemomfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter för ett förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnätverk. Läs mer här (på engelska).


Referens – Supply Chain analys – Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpt en tillverkare av hemelektronik minska transportkostnaderna med benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätet. Läs mer här (på engelska).