Optimering av distributionsnätverk

Optimering av distributionsnätverk

Att skapa en distributionsmodell kan hjälpa till att:

 • Avesvärt minska distributionskostnader
 • Öka servicenivån till dina kunder
 • Hämta hem synergierna från fusioner och förvärv
 • Minska koldioxidutsläppen
 • Utnyttja taktiska transporttekniker (pooling, zon skeppning, etc)

Establish kombinerar avancerade optimeringsprogram med en omfattande kompetens inom logistik för att optimera försörjningskedjans design. Design av logistik- och distributionsnätverk handlar om att hitta balansen mellan:

 • Servicegrad
 • Tjänsteinnehåll
 • Transportkostnader
 • Lagerhållning kostnad
 • Hanteringskostnader
 • Lageranläggning kostnad

Leveransobjekt

I en nätverksstudie av distributionsnätverket kommer du att få svar som:

 • Hur många anläggningslokaliseringar behöver vi
 • Geografisk placering av anläggningarna
 • Vilka kunder skall servas från respektive anläggning
 • Vilka produkter skall lagras vart
 • Koldioxidutsläpp
 • Visualisering av försörjningskedjan, från ax-till-limpa
 • Simuleringar
 • Nya distributionstekniker för att minska kostnaderna

Varför Establish?

Establish är väl rustat för uppdrag inom optimering av distributionsnätverk:

Erfarenhet

Vi har optimerat hundratals distributionsnätverk

Verktyg

Från ”state-of-the-art” mjukvara för de mest komplexa globala logistiknätverken, där modeller kan överföras till dig så att du med viss träning kan optimera på en kontinuerlig basis för att hantera alla förändringar i verksamheten. Via mer tidseffektiva verktyg för mindre komplexa nätverk för att säkerställa att rimliga insatser används på enklare frågeställningar. Till verktyg som i ett nästa steg kan konfigurerars till att operativt kontinuerligt optimera flödena.

Logistikkompetens

Vår kompetens inom logistik är viktigt för att kunna modellera ett logistik- eller distributionsnätverk på ett kreativt sätt.

Implementering

Establish kan hjälpa dig att implementera förändringarna genom att genomföra transportupphalningar för de nya rutterna, utforma verksamheten för nya distributionscentraler och vid behov genomföra upphandling av 3PL -operatörer.

Kom igång!

För mer information om våra optimeringstjänster inom logistik- och distributionsnätverk och om hur Establish kan hjälpa ditt företag att designa/modellera optimala nätverk som möjliggör ändamålsenliga och effektiva leveranser av produkter till dina kunder, skicka ett e-mail eller ring till oss.