Share:

Supply Chain Nätverksoptimering

Supply Chain nätverksoptimering används för att:

 • Minska de totala kostnaderna i försörjningskedjan (Supply Chain)
 • Öka servicenivån till dina kunder såväl som från dina leverantörer
 • Realisera synergier från fusioner och förvärv
 • Minska koldioxidutsläppen

 

Establish kombinerar avancerade nätverksoptimeringsprogram med en hög kompetens inom Supply Chain management konsulting för att optimera din totala försörjningskedja (Supply Chain) från leverantörer och tillverkning via lager och distributionscentraler hela vägen till dina distributörer och slutkunder. Nätverksoptimering av Supply Chain handlar om att hitta balansen mellan:

 • Servicegrad
 • Tjänsteinnehåll
 • Tillverkningskostnader
 • Inköpskostnader
 • Transportkostnader
 • Lagerhållningskostnad
 • Hanteringskostnad
 • Anläggnings- & utrustningskostnader

 

Leveransobjekt

Vid en nätverksoptimering av försörjningskedjan kommer du att få svar såsom:

 • Hur många anläggningslokaliseringar behöver vi
 • Geografisk placering av anläggningarna
 • Tillverka eller köpa (verksamhet i egen regi eller 3PL)
 • Anskaffa/köpa från vart
 • Vilka kunder skall servas från respektive anläggning
 • Vilka produkter skall lagras var
 • Koldioxidutsläpp
 • Visualisering av försörjningskedjan, från ax-till-limpa
 • Simuleringar

 

Varför Establish?

Establish är väl rustade för Supply Chain modellering:

Erfarenhet

Vi har optimerat hundratals försörjningsnätverk (Supply Chains).

Verktyg

Från ”state-of-the-art” mjukvara för de mest komplexa globala logistiknätverken, där modeller kan överföras till dig så att du med viss träning kan optimera på en kontinuerlig basis för att hantera alla förändringar i verksamheten. Establish använder även mer tidseffektiva verktyg för mindre komplexa nätverk för att säkerställa att rimliga insatser används på enklare frågeställningar. Vidare kan vi erbjuda verktyg som i ett nästa steg kan konfigureras till att operativt kontinuerligt optimera flödena.

Verksamhetsexperter

För att modellera ett Supply Chain nätverk på ett kreativt sätt är det viktigt att ha kompetens inom Supply Chain management och verksamhetsstyrning. En kompetens som vi besitter.

Implementering

Establish kan hjälpa dig att implementera förändringarna genom att genomföra transportupphandlingar för de nya rutterna, utforma verksamheten för nya distributionscentraler och vid behov genomföra upphandling av 3PL-operatörer.

Kom igång

För mer information om våra modelleringstjänster inom försörjningskedjan (Supply Chain) och hur Establish kan hjälpa ditt företag att designa/modellera en optimal Supply Chain skicka ett e-mail eller ring till oss.

Supply Chain Design: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarion för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

Assign™

Assign är ett eget verktyg för design av distributionsnätverk, utvecklat i egen regi på Establish. Assing använder mycket effektiva optimeringsalgoritmer och är lätt att konfigurera, vilket kortar projekttiden väsentligt. Den används främst på fall med endast inhemska nätverk där kunder inte har ett återkommande behov av att använda verktyget.

Optimity Network Designer är det senaste tillskottet i vår verktygslåda

Supply Chain Design: Referenseprojekt

Establish har en lång lista av projekt inom Supply Chain design. Referens fallen nedan är bara några exempel på framgångar för Establish Supply Chain konsulter tillsammans med kunder inom Supply Chain design.

För en fullständig lista över publicerade fallstudier,  klicka här (på engelska)

Referens – Global nätmodellering halvledare

Optimering av ett globalt distributionsnät för halvledare som minskade logistikkostnaderna med 20% Läs mer här [på engelska]


Referens – Nätverksdesign hushållsartiklar

Ett exempel på när en optimering av ett distributionsnätverk för en tillverkare hushållsartiklar sparade 10% i logistikkostnader och samtidigt förbättrade servicen till kunderna. Läs mer här (på engelska).


Referens – Nätmodellering inom läkemedel

Läs om hur Establish hjälpt två fusionerade läkemedelsföretag skapa ett konsoliderat distributionsnät för att spara kostnader och förbättra leveransservicen. Läs mer här (på engelska).


Referens – Validering av globalt distributionsnätverk för säkerhetsutrustning

Utvärdering och förbättringar av en global strategi för ett distributionsnätverk hos en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning. Läs mer här (på engelska).


Referens – Nätverksdesign för ett skoföretag

Ett genombrott och en mycket framgångsrik ny design för skor skapade ett behov av en ny distributionsstruktur. Referensstudien berättar om hur Establish hjälpte till att etablera den nya distributionen. Läs mer här (på engelska).


Referens – Supply Chain strategi – Hemelektronik

AEtt kund exempel från ett hemelektronik företag för vilken Establish gemomfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter för ett förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnätverk. Läs mer här (på engelska).


Referens – Supply Chain analys – Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpt en tillverkare av hemelektronik minska transportkostnaderna med benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätet. Läs mer här (på engelska).