Verksamhetslokalisering

Establish tjänst för verksamhetslokalisering inkluderar valet av den bästa platsen för en ny anläggning/verksamhet geografiskt med förutsättningarna för […]

Read More

Share:

Verksamhetslokalisering

 

Establish tjänst för verksamhetslokalisering inkluderar valet av den bästa platsen för en ny anläggning/verksamhet geografiskt med förutsättningarna för den mest praktiska lösningen.

Val av verksamhetslokalisering börjar med fastställandet av antal och placering av lagerställen samt uppdragsspecificering för respektive lagerplats. Uppdragsspecificering innebär specificering av produktgrupper som ska lagras och på vilket sätt dessa skall hanteras och distribueras inom det tilldelade serviceområdet för varje anläggning. Kartprogramvaror används i dessa studier för att studera populations och försäljnings demografi. I vissa projekt har vi identifierat och granskas kandidatplatser för lokalisering mot en skräddarsydd kravlista över beslutsfaktorer och rekommenderat de bästa alternativa platserna.

 

Leveransobjekt

Leverabler för ett verksamhetslokaliseringsprojekt inkluderar:

Rekommendation om placeringen av en fabrik eller en distributionscentral inom sitt nuvarande verksamhetsområde beaktat följande faktorer:

 • Tillgängligheten på mark
 • Tillgång till lämpliga byggnader eller 3PLs
 • Lokala skatter och avgifter
 • Närhet till motorvägar/trafikleder
 • Närhet till stora kunder
 • Arbetskraftens tillgänglighet, kvalitet och kostnader
 • Miljöfrågor
 • Tillgängligheten på transportoperatörer
 • Närheten och tillgänglighet till järnväg/flygplats/hamn
 • Närheten till leverantörer/råvaror

Vid etablering/upprättande av en ny anläggning, inkluderas:

 • Beskrivning av driftförutsättningar och anläggningslayout för en egen anläggning
 • Upphandlingsunderlag av 3PL-tjänster för en outsourcad logistik
 • Projektledning

 

Varför Establish?

Establish är väl rustat för uppdrag inom verksamhetslokalisering:

Erfarenhet

Vi har kunskap om viktiga beslutsfaktorer och praktiskt erfarenhet av logistikmarknaden

Logistikkompetens

Verksamhetslokalisering handlar till stor del om att få den nya anläggningen att fungera som det är tänkt i verkligheten, varje dag. För att göra detta måste du ha omfattande kompetens inom logistik.

Implementering

Establish kan hjälpa dig att implementera förändringarna genom att genomföra transportupphandlingar för de nya rutterna, utforma verksamheten för nya distributionscentraler och vid behov genomföra upphandling av 3PL -operatörer.

Kom igång!

För mer information om våra konsulttjänster inom verksamhetslokalisering och om hur Establish kan hjälpa ditt företag att designa/modellera ett optimalt distributionsnät som möjliggör ändamålsenlig och effektiv leverans av produkter till dina kunder, skicka ett e-mail eller ring oss

Supply Chain Design: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarier för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

Assign™

Assign är ett eget verktyg för design av distributionsnätverk, utvecklat i egen regi på Establish. Assing använder mycket effektiva optimeringsalgoritmer och är lätt att konfigurera, vilket kortar projekttiden väsentligt. Den används främst på fall med endast inhemska nätverk där kunder inte har ett återkommande behov av att använda verktyget.

Optimity Network Designer är det senaste tillskottet i vår verktygslåda

Supply Chain Design: Referenseprojekt

Establish har en lång lista av projekt inom Supply Chain design. Referens fallen nedan är bara några exempel på framgångar för Establish Supply Chain konsulter tillsammans med kunder inom Supply Chain design.

För en fullständig lista över publicerade fallstudier,  klicka här (på engelska)

Referens – Global nätmodellering halvledare

Optimering av ett globalt distributionsnät för halvledare som minskade logistikkostnaderna med 20% Läs mer här [på engelska]


Referens – Nätverksdesign hushållsartiklar

Ett exempel på när en optimering av ett distributionsnätverk för en tillverkare hushållsartiklar sparade 10% i logistikkostnader och samtidigt förbättrade servicen till kunderna. Läs mer här (på engelska).


Referens – Nätmodellering inom läkemedel

Läs om hur Establish hjälpt två fusionerade läkemedelsföretag skapa ett konsoliderat distributionsnät för att spara kostnader och förbättra leveransservicen. Läs mer här (på engelska).


Referens – Validering av globalt distributionsnätverk för säkerhetsutrustning

Utvärdering och förbättringar av en global strategi för ett distributionsnätverk hos en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning. Läs mer här (på engelska).


Referens – Nätverksdesign för ett skoföretag

Ett genombrott och en mycket framgångsrik ny design för skor skapade ett behov av en ny distributionsstruktur. Referensstudien berättar om hur Establish hjälpte till att etablera den nya distributionen. Läs mer här (på engelska).


Referens – Supply Chain strategi – Hemelektronik

AEtt kund exempel från ett hemelektronik företag för vilken Establish gemomfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter för ett förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnätverk. Läs mer här (på engelska).


Referens – Supply Chain analys – Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpt en tillverkare av hemelektronik minska transportkostnaderna med benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätet. Läs mer här (på engelska).