Supply Chain Management

Supply Chain Management Establish konsulter inom Supply Chain Management utnyttjar en betydande Supply Chain erfarenhet, förvärvad under utveckling och genomförande […]

Read More

Share:

 • Supply Chain Management

  Establish konsulter inom Supply Chain Management utnyttjar en betydande Supply Chain erfarenhet, förvärvad under utveckling och genomförande av strategier för några av världens mest kända företag under de senaste fyrtio åren och i mer än ett tusen kunduppdrag, och tillämpar den, praktiskt, på ditt företag.

  Tjänsterna inom Supply Chain Management tjänster inriktar sig främst på ett mer övergripande perspektiv. De globala konsulttjänsterna inom ”Sourcing” bygger på en internationell täckning via kontor och logistikkonsulter över hela världen, liksom tidigare erfarenheter från globala Supply Chain projekt.

  Utveckling av Supply Chain strategier kräver en förståelse för de moderna möjligheterna i form av stödsystem, infrastruktur och professionella tjänster som utgör förutsättningarna för strukturerna i en global logistikdesign. Lokal kunskap om praktisk logistik och kulturella särdrag krävs för att se till att strategierna är möjliga att använda i praktiken.

  Moderna tekniker såsom ”Lean Supply Chain Management”, ”Business and Supply Chain Analytics” är andra viktiga verktyg för att utveckla en toppmodern Supply Chain Management strategi.

  Aktat allt ovan, så är vi övertygade om att all bra Supply Chain Management bygger på att utgå från hur du bäst servar dina kunder och att därefter utveckla strategier för att stödja detta på det bästa och mest effektiva sättet.

  Vi har en enastående meritlista i att hjälpa företag med:

Supply Chain Management: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarier för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

primelog - Your Logistics. Our Passion                      

För inköpare av logistiktjänster och som har komplexa globala försörjningskedjor, kan en logistik programvara som ger kostnadskontroll, möjlighet till centraliserad uppföljning, etc. Vi har partners som ger detta.

Supply Chain Management: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Supply Chain Management. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom Supply Chain Management.

Demand Chain Leadership – några exempel

Exempel från flera klientfall att att ta del av några verkliga exempel på vad Demand Chain Management innebär.

Fallstudie – Demand Chain Leadership [pdf] (på engelska) [pdf]


Operativ effektivitet

Betydande förbättringar med verksamhetseffektivisering för en däcktillverkare och -distributör. Ett exempel på ett praktiskt angreppssätt för att förbättra verksamhetsprocesserna.

Läs mer här (på engelska).


Global Supply Chain Strategi

Fyra referensexempel från kunder gällande globala strategier för Supply Chain med lärdommar och riktlinjer för framgångsrika Supply Chain strategier.

Fallstudie – Global Supply Chain Strategy studier [pdf]


Supply Chain och lagerstyrning

Fyra fallstudier hos kunder Supply Chain och saldokontroll med lärdommar och riktlinjer från dessa.

Supply Chain och Inventory Management Fallstudier [pdf]


Inventory Management

Förbättringar av lagerstyrning och -hantering för en tillverkare av datorutrustning. Best Practice, organisations förbättringar och operativa processer.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Förbättringar Hälsovård

Minska cykeltiden i leveranskedjan med 50% för en medicinsk utrustning.

Läs mer här (på engelska).


Förbättrad Logistikstrategi

Fyra fallstudier hos kunder över översyn av logistikstrategier med lärdommar och riktlinjer från dessa.
them.

Fallstudie – Strategisk logistik förbättring Fallstudier [pdf]


Förbättrad Kundservice

Fyra (4) fallstudier på förbättringar kundservice hos kunder inkl. lärdommar och riktlinjer från dessa.

Fallstudie – Kundserviceutveckling [pdf]


Upphandling FMCG

En exempel på hur Establish förbättrat inköpsfunktionen hos en tillverkare av konsumentvaror.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Strategi – Hemelektronik

En fallstudie från en kund inom hemelektronik, varifrån Establish utfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter som lett till förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnät.

Läs mer här (på engelska).