Share:

Global Supply Chain konsulting

 

Establish globala Supply Chain konsulter erbjuder lösningar och implementationer för hela försörjningskedjan (Supply Chain) runt om i världen. Vi tar en helhetsstrategi som minimerar den totala ”landed cost” givet servicekrav och kvalitetsaspekterna.

Establish erbjuder alla tjänster inom Supply Chain Management och Supply Chain Analytics på global basis. Med våra egna kontor och samarbetspartners i Europa och Asien som fokuserar på Supply Chain Management och Supply Chain Analytics har vi lokal expertis för att täcka särskilda lokala frågor och aspekter kombinerat med det globala perspektivet.

De enda strategier som är värda namnet är de som verkligen genomförs. Förmågan att kunna se helheten är viktig men den operativa kunskapen och förståelsen för de lokala förutsättningarna är ofta det som gör skillnaden och som möjliggör att strategier blir till verklighet.

 

Leveransobjekt

Våra globala konsultuppdrag inom Supply Chain inkluderar typiskt:

  • Logistisknätmodellering globalt ofta med fokus på Nordamerika, Europa och/eller Asien
  • Sjötransporter samt urval av lagerverksamhet/-tjänster implementation
  • Lokal logistikkompetens för genomförandet av Supply Chains i Nordamerika, Europa och Asien

 

Varför Establish?
Establish internationella Supply Chain konsulter har:

  • Operativ erfarenhet på de lokala marknaderna
  • Erfarenhet av att designa och förbättra komplexa globala försörjningskedjor
  • Vårt gemensamma fokus på resultat i form av bättre servicenivåer levereras på det mest effektiva sättet.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster, skicka oss ett mail eller ring oss.

Supply Chain Management: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarier för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

primelog - Your Logistics. Our Passion                      

För inköpare av logistiktjänster och som har komplexa globala försörjningskedjor, kan en logistik programvara som ger kostnadskontroll, möjlighet till centraliserad uppföljning, etc. Vi har partners som ger detta.

Supply Chain Management: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Supply Chain Management. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom Supply Chain Management.

Demand Chain Leadership – några exempel

Exempel från flera klientfall att att ta del av några verkliga exempel på vad Demand Chain Management innebär.

Fallstudie – Demand Chain Leadership [pdf] (på engelska) [pdf]


Operativ effektivitet

Betydande förbättringar med verksamhetseffektivisering för en däcktillverkare och -distributör. Ett exempel på ett praktiskt angreppssätt för att förbättra verksamhetsprocesserna.

Läs mer här (på engelska).


Global Supply Chain Strategi

Fyra referensexempel från kunder gällande globala strategier för Supply Chain med lärdommar och riktlinjer för framgångsrika Supply Chain strategier.

Fallstudie – Global Supply Chain Strategy studier [pdf]


Supply Chain och lagerstyrning

Fyra fallstudier hos kunder Supply Chain och saldokontroll med lärdommar och riktlinjer från dessa.

Supply Chain och Inventory Management Fallstudier [pdf]


Inventory Management

Förbättringar av lagerstyrning och -hantering för en tillverkare av datorutrustning. Best Practice, organisations förbättringar och operativa processer.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Förbättringar Hälsovård

Minska cykeltiden i leveranskedjan med 50% för en medicinsk utrustning.

Läs mer här (på engelska).


Förbättrad Logistikstrategi

Fyra fallstudier hos kunder över översyn av logistikstrategier med lärdommar och riktlinjer från dessa.
them.

Fallstudie – Strategisk logistik förbättring Fallstudier [pdf]


Förbättrad Kundservice

Fyra (4) fallstudier på förbättringar kundservice hos kunder inkl. lärdommar och riktlinjer från dessa.

Fallstudie – Kundserviceutveckling [pdf]


Upphandling FMCG

En exempel på hur Establish förbättrat inköpsfunktionen hos en tillverkare av konsumentvaror.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Strategi – Hemelektronik

En fallstudie från en kund inom hemelektronik, varifrån Establish utfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter som lett till förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnät.

Läs mer här (på engelska).