Logistikdesign/-upplägg

Logistikdesign/-upplägg Establish logistikkonsulter kan omsätta kundernas övergripande strategier till praktisk taktik vid design/konstruktions uppdrag av logistiksystem. Våra lösningar […]

Read More

Share:

Logistikdesign/-upplägg

Establish logistikkonsulter kan omsätta kundernas övergripande strategier till praktisk taktik vid design/konstruktions uppdrag av logistiksystem. Våra lösningar gör det möjligt för våra kunder att optimalt leverera färdigavaror till sina kunder utan att förlora företagens affärsinsikter och kundkrav.

På kort tid kan vi:

  • Utveckla långsiktiga planer på att realisera företags- och marknadsföring mål i konfigurationen av det fysiska distributionssystemet samt för bemanning och prestationsmål
  • Bestämma och jämföra aktuella nivåer för produktivitet och kostnader genom verkliga distributionskostnadsrevisioner
  • Åstadkomma transportkostnadsminskningar genom konsolideringar, prisförhandlingar, transportavtals- och modalitetsanalyser
  • Införa/säkerställa en optimal logistikfunktion,samt drift- och anläggningsfunktion.

 

Leveransobjekt

Grundläggande val av distributionskanaler och den därmed resulterande logistikstrukturen för produktens leveranssystem innefattar en sammanvägning av försäljnings- och marknadsföringsfrågor samt logistiska frågor om inköp, produktion, lager, lagerhållning och leverans. Detta kräver ofta en bedömning av genomförbarheten av direktförsäljning och distributörens roll.

Vi använder dessutom datamodeller för att undersöka generalla frågor såsom, “Hur många distributionscentraler behöver jag? Var hittar jag dem? Vilka produkter/varor skall ligga lagrade var?” Vi använder kundens data och vår kunskap om prestandakrav för tjänsterna samt vår programvara för att utforma en logistikstrategi.

 

Varför Establish?

  • Djup och omfattande erfarenhet inom design/konstruktion av logistiksystem
  • Jämförelseverktyg från de bästa företagen i världen
  • Vi kan vara med dig hela vägen från strategiutveckling till genomförande och implementation

 

Kom igång!

Om du vill ha mer information om hur Establish kan hjälpa ditt företag utforma en logistikstrategi som möjliggör effektiv leverans av färdigvaror till dina kunder, skicka oss ett mail eller ring oss.

Supply Chain Management: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarier för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

primelog - Your Logistics. Our Passion                      

För inköpare av logistiktjänster och som har komplexa globala försörjningskedjor, kan en logistik programvara som ger kostnadskontroll, möjlighet till centraliserad uppföljning, etc. Vi har partners som ger detta.

 

Supply Chain Management: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Supply Chain Management. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom Supply Chain Management.

Demand Chain Leadership – några exempel

Exempel från flera klientfall att att ta del av några verkliga exempel på vad Demand Chain Management innebär.

Fallstudie – Demand Chain Leadership [pdf] (på engelska) [pdf]


Operativ effektivitet

Betydande förbättringar med verksamhetseffektivisering för en däcktillverkare och -distributör. Ett exempel på ett praktiskt angreppssätt för att förbättra verksamhetsprocesserna.

Läs mer här (på engelska).


Global Supply Chain Strategi

Fyra referensexempel från kunder gällande globala strategier för Supply Chain med lärdommar och riktlinjer för framgångsrika Supply Chain strategier.

Fallstudie – Global Supply Chain Strategy studier [pdf]


Supply Chain och lagerstyrning

Fyra fallstudier hos kunder Supply Chain och saldokontroll med lärdommar och riktlinjer från dessa.

Supply Chain och Inventory Management Fallstudier [pdf]


Inventory Management

Förbättringar av lagerstyrning och -hantering för en tillverkare av datorutrustning. Best Practice, organisations förbättringar och operativa processer.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Förbättringar Hälsovård

Minska cykeltiden i leveranskedjan med 50% för en medicinsk utrustning.

Läs mer här (på engelska).


Förbättrad Logistikstrategi

Fyra fallstudier hos kunder över översyn av logistikstrategier med lärdommar och riktlinjer från dessa.
them.

Fallstudie – Strategisk logistik förbättring Fallstudier [pdf]


Förbättrad Kundservice

Fyra (4) fallstudier på förbättringar kundservice hos kunder inkl. lärdommar och riktlinjer från dessa.

Fallstudie – Kundserviceutveckling [pdf]


Upphandling FMCG

En exempel på hur Establish förbättrat inköpsfunktionen hos en tillverkare av konsumentvaror.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Strategi – Hemelektronik

En fallstudie från en kund inom hemelektronik, varifrån Establish utfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter som lett till förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnät.

Läs mer här (på engelska).