Supply Chain Strategi

Supply Chain Strategi Utveckla en logistikstruktur eller en Supply Chain (varu- & informationsflödes-) strategi som förvandlar din leveranskedja […]

Read More

Share:

Supply Chain Strategi

Utveckla en logistikstruktur eller en Supply Chain (varu- & informationsflödes-) strategi som förvandlar din leveranskedja till en konkurrensfördel genom bättre kundservice till en lägre kostnad. Establish hjälper dig att utnyttja de bästa metoderna för Supply Chain strategier från några av världens mest kända och respekterade företag.

Chain_small

Establish Supply Chain konsulter optimerar dina strategier för varu- och informationsflöden med hjälp av en metodisk process:

 • Identifiering av möjliga strategier som kan användas i just ditt företag och för dina marknadsvillkor för att öka intäkterna och/eller minska kostnaderna
 • Genomför en revision och analys av den operativa verksamheten från leverantör till kund
 • Levererar jämförande benchmark mot branschen
 • Operativa design- och integrationsplaneringar för:
  • Prognoser
  • Godsmottagande
  • Lagerstyrning
  • Tillverkningsplanering
  • Distributionsstyrning
  • Lagerverksamheten
  • Kundtjänsten
  • Transporter
 • Kontrollerar införandet av mätsystem för uppföljning av prestanda i den integrerade försörjningskedjan
 • Säkerställer införandet av förbättring genom förändringsledning (Change management) eller projektledning

 

Leveransobjekt

Att samordna integrationen av hela försörjningskedjan från kunden via distributionen och tillverkningen hela vägen tillbaka till inköp av råmaterial kan ge betydande förbättringar i effektivitet, produktivitet och slutligen service till kunderna. Denna integration gör det också möjligt att optimera din totala lager – råmaterial, produkter-i-arbete, färdigvaror samt tillhörande förpackningar och förnödenheter.

 

Varför Establish?

 • Vi har en enastående meritlista från över fyrtio år med konsulttjänster inom Supply Chain
 • Vi använder en kombination av praktisk erfarenhet och de mest avancerade analysverktygen
 • ”The Davis Database” för logistikkostnader och tjänster är det ledande benchmarking verktyget för den nordamerikanska markanden sedan 35 år. I kombination med vår unika Supply Chain Audit™ är vårt benchmarking verktyg oöverträffat.

 

Kom igång!

Om du vill ha mer information om hur Establish kan hjälpa ditt företag att utvärdera, utveckla och genomföra en Supply Chain strategi som är skräddarsydd till dina affärsbehov, skicka oss ett mail eller ring oss.

Supply Chain Management: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarier för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

primelog - Your Logistics. Our Passion                      

För inköpare av logistiktjänster och som har komplexa globala försörjningskedjor, kan en logistik programvara som ger kostnadskontroll, möjlighet till centraliserad uppföljning, etc. Vi har partners som ger detta.

Supply Chain Management: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Supply Chain Management. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom Supply Chain Management.

Demand Chain Leadership – några exempel

Exempel från flera klientfall att att ta del av några verkliga exempel på vad Demand Chain Management innebär.

Fallstudie – Demand Chain Leadership [pdf] (på engelska) [pdf]


Operativ effektivitet

Betydande förbättringar med verksamhetseffektivisering för en däcktillverkare och -distributör. Ett exempel på ett praktiskt angreppssätt för att förbättra verksamhetsprocesserna.

Läs mer här (på engelska).


Global Supply Chain Strategi

Fyra referensexempel från kunder gällande globala strategier för Supply Chain med lärdommar och riktlinjer för framgångsrika Supply Chain strategier.

Fallstudie – Global Supply Chain Strategy studier [pdf]


Supply Chain och lagerstyrning

Fyra fallstudier hos kunder Supply Chain och saldokontroll med lärdommar och riktlinjer från dessa.

Supply Chain och Inventory Management Fallstudier [pdf]


Inventory Management

Förbättringar av lagerstyrning och -hantering för en tillverkare av datorutrustning. Best Practice, organisations förbättringar och operativa processer.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Förbättringar Hälsovård

Minska cykeltiden i leveranskedjan med 50% för en medicinsk utrustning.

Läs mer här (på engelska).


Förbättrad Logistikstrategi

Fyra fallstudier hos kunder över översyn av logistikstrategier med lärdommar och riktlinjer från dessa.
them.

Fallstudie – Strategisk logistik förbättring Fallstudier [pdf]


Förbättrad Kundservice

Fyra (4) fallstudier på förbättringar kundservice hos kunder inkl. lärdommar och riktlinjer från dessa.

Fallstudie – Kundserviceutveckling [pdf]


Upphandling FMCG

En exempel på hur Establish förbättrat inköpsfunktionen hos en tillverkare av konsumentvaror.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Strategi – Hemelektronik

En fallstudie från en kund inom hemelektronik, varifrån Establish utfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter som lett till förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnät.

Läs mer här (på engelska).