Share:

Supply Chain stödsystem

Establish Supply Chain konsulter hjälper dig till en framgångsrik implementering av toppmoderna stödsystem för din försörjningskedja. Stödsystem som stödjer de bästa processerna för ditt företag och inte tvärtom.

Utformning, förbättringar och integreringen av logistiken, kundservice och tillverkningssystem representerar ofta den största möjligheten till förbättringar i en verksamhet. Användningen av modern teknik i databasdesign, tillgänglighet online, JIT, EDI, Quick Response, streckkoder, RF och kompletta systemintegrationer innebär inte bara intern effektivisering, utan förbättrar också typiskt kundservicen och uppföljningen av leverantörsprestanda.

De grundläggande förändringarna av företagets arbetssätt och metoder som följer på de flesta systemuppgraderingar kan, om de förvaltas och genomförs på rätt sätt, ofta ge vitaliserande effekter på hela ditt företag.

Vi fokuserar på de affärsdrivande behov som sätter systemkraven vid systemutformning och integration, samtidigt som användarens perspektiv betonas.

 

Typiska projekt inom stödsystem för Supply Chain inkluderar:

  • Undersökningar av användarnöjdhet
  • Gapanalyser av systemet/-n
  • Granskning av logistik- och tillverkningsplanering
  • System design och analyser
  • Utvärdering av programpaket/-familjer
  • Förändringsanalys av affärsupplägg, utformning och faciliterande
  • Projektplanering och faciliterande

Varför Establish?

  • Vi har kunskap och praktisk erfarenhet för att hjälpa dig att implementera en integrerad logistikplanering
  • Experter som kommer från den operativa försörjningskedjan säkerställer att systemen stöder de processer som är bäst för just din försörjningskedja
  • Kunskap om marknaden för stödsystem inom Supply Chain, säkerställer urval av de bästa systemen

 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster, skicka oss ett mail eller ring oss.

Supply Chain Management: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarier för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

primelog - Your Logistics. Our Passion                      

För inköpare av logistiktjänster och som har komplexa globala försörjningskedjor, kan en logistik programvara som ger kostnadskontroll, möjlighet till centraliserad uppföljning, etc. Vi har partners som ger detta.

Supply Chain Management: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Supply Chain Management. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom Supply Chain Management.

Demand Chain Leadership – några exempel

Exempel från flera klientfall att att ta del av några verkliga exempel på vad Demand Chain Management innebär. Fallstudie – Demand Chain Leadership [pdf] (på engelska) [pdf]


Operativ effektivitet

Betydande förbättringar med verksamhetseffektivisering för en däcktillverkare och -distributör. Ett exempel på ett praktiskt angreppssätt för att förbättra verksamhetsprocesserna. Läs mer här (på engelska).


Global Supply Chain Strategi

Fyra referensexempel från kunder gällande globala strategier för Supply Chain med lärdommar och riktlinjer för framgångsrika Supply Chain strategier. Fallstudie – Global Supply Chain Strategy studier [pdf]


Supply Chain och lagerstyrning

Fyra fallstudier hos kunder Supply Chain och saldokontroll med lärdommar och riktlinjer från dessa. Supply Chain och Inventory Management Fallstudier [pdf]


Inventory Management

Förbättringar av lagerstyrning och -hantering för en tillverkare av datorutrustning. Best Practice, organisations förbättringar och operativa processer. Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Förbättringar Hälsovård

Minska cykeltiden i leveranskedjan med 50% för en medicinsk utrustning. Läs mer här (på engelska).


Förbättrad Logistikstrategi

Fyra fallstudier hos kunder över översyn av logistikstrategier med lärdommar och riktlinjer från dessa. them. Fallstudie – Strategisk logistik förbättring Fallstudier [pdf]


Förbättrad Kundservice

Fyra (4) fallstudier på förbättringar kundservice hos kunder inkl. lärdommar och riktlinjer från dessa. Fallstudie – Kundserviceutveckling [pdf]


Upphandling FMCG

En exempel på hur Establish förbättrat inköpsfunktionen hos en tillverkare av konsumentvaror. Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Strategi – Hemelektronik

En fallstudie från en kund inom hemelektronik, varifrån Establish utfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter som lett till förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnät. Läs mer här (på engelska).