Share:

Konsulttjänster inom transporter, transportköp och – organisering

Establish kan hjälpa dig att minska dina fraktkostnader avsevärt och samtidigt säkerställa konsekvent och konkurrenskraftig leveransservice till dina kunder. En viktig faktor för att göra detta är att utnyttja synergier i dina godsflöden för att konsolidera och använda fördelaktiga transportmodaliteter.

Establish kombinerar omfattande transportexpertis med utvärderingsverktyg och våra rutiner för benchmarking till:

 • Benchmarking och granskning av ditt transportsystem
 • Identifiera möjligheter till besparingar, kostnadsminskningar och serviceförbättringar
 • Utveckla förbättringsprogram för att minska kostnaderna och/eller förbättra servicen
 • Sammanställa och jämföra dina fraktkostander för utgående, inkommande och interna flöden
 • Analysera effektiviteten i val av transportslag och fordonstyper
 • Analysera och jämföra utgående konsolideringssystem i kommersiella lager
 • Förhandla priser och fastställa bästa fraktleverantör (containerpriser översjöfrakter, LTL, TL, paket- och special transporter).

Leveransobjekt

Svar på följande frågor:

 • Har du bästa möjliga priser?
 • Utnyttjar du optimala transportsätt (paket, LTL, FTL, järnväg, nattflyg, nästkommande dag flyg, flygfrakt, etc.)?
 • Är leverantörerna du använder de bästa – lägsta kostnad och mest pålitliga – för dina rutter?
 • Vad är brytpunkten för pooling och konsolidering för dina flöden och produkter?
 • Utnyttjar du viktklasser, baspriser och rabattsatser på bästa sätt?
 • Hur mycket borde transporterna kosta ditt företag, och hur stämmer det överens med vad du betalar?

Varför Establish?

Establish har unika kvalifikationer inom transport konsulttjänster:

Erfarenhet

Vi har lång och praktisk erfarenhet från transportmarknaden. Establish har specificerat och förhandlat frakter för miljardbelopp.

Verktyg

Utvärderingsverktyg för att säkerställa att fraktkostnaderna spenderas där de behövs som mest och att förslag från olika transportörer kan jämföras enligt vad som är viktigt för dig.

Benchmarking

Förmåga att jämföra vad de bästa priserna för de transporter du köper bör vara. Detta görs utifrån historiska data kombinerat med den nuvarande situationen på marknaden.

Implementering

Establish hjälper dig med implementeringen av det nya transportsystemet samt uppföljning.
Med hjälp av ett s.k. logistiskt kontrolltorn, Primelog, kan du hantera din verksamhet för att säkerställa att de bästa avtalen tas tillvara och att du får hela uppföljningen.

Kom igång!

För mer information om våra transporter konsulttjänster och om hur Establish kan hjälpa ditt företag att designa/ optimera ert transportsystem som möjliggör ändamålsenliga och effektiva leveranser av produkter till dina kunder, skicka oss ett mail eller ring oss.

Transporter & Transportsystem: Verktyg & Metoder

Inom Transport Management använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

primelog - Your Logistics. Our Passion

Primelog

För köpare av logistiktjänster som har komplexa globala försörjningskedjor, är Primelog en högklassig logistik programvara (levereras som SaaS) som ger överlägsen kostnadskontroll, centraliserad synlighet och stödjer multi-leg/multi-mode logistikverksamhet.

Transporter & Transportsystem: Referenser

Establish har en lång meritlista inom transporthantering. Referensfallen nedan är bara några exempel på engagemang av Establish Supply Chain konsulter tillsammans med kunder inom transport management; Transporter & Transportsystem.För en fullständig lista över publicerade fallstudier, klicka här (på engelska)

 

Transport Förhandlingar

En detaljerad beskrivning av ett typiskt transportupphandlingsprojekt för att sänka kostnaderna.

Transport Förhandlingar (på engelska) [pdf]


Transport management Reference

4st klient exempel på förbättringar av service mot kunderna samt lärdommar och riktlinjer från dessa.

Transport Management referens (på engelska) [pdf]


Supply Chain strategi – Hemelektronik

Ett kund exempel från ett hemelektronik företag för vilken Establish gemomfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter för ett förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnätverk.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain analys hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpt en tillverkare av hemelektronik minska transportkostnaderna med benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätet

Läs mer här (på engelska).