Case - exempel på uppdrag

Establish har stöttat sina kunder inom ett stort antal områden inom Supply Chain Management under lång tid. Nedan har vi valt ut några exempel där vi ger en kort bakgrund, tillvägagångssätt och slutlig effekt och resultat.

Strategi & Design av Försörjningskedjan

Ett antal exempel på uppdrag där Establish hjälpt kunder att finna långsiktiga logistikstrategier för hur en optimerad logistik och flödeskedja skall stödja affärsmål och balansera verksamhetens kostnader och samtidigt öka servicenivån.

Transportkonsulttjänster

Establish har en lång meritlista inom transportutveckling. Referensfallen nedan är bara några exempel på engagemang av Establish Supply Chain konsulter tillsammans med kunder inom transport management; Transporter & Transportsystem.

Design & Förbättringar av Lager

Establish har en bred erfarenhet av lagerdesign och lagerutveckling både avseende utveckling av befintliga verksamheter och Green Field. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom lagerdesign och förbättringar.

 

Supply Chain Revisioner & Logistikanalyser

Establish Logistik Best Practices™ / Supply Chain Audit™ har utvecklats från företagets konsulting inom Supply Chain Management, för användning vid revisioner och benchmarking samt för användning som självutvärderingsprogram hos våra uppdragsgivare. I de flesta av våra uppdrag har en bas våra SCM-analyser som ger fakta bakom de rekommendationer vi ger. Här nedan finns några exempel på uppdrag inom detta område.