Fallstudier

“Demand Chain Leadership” – några exempel

En fallstudie från ett antal uppdrag med verkliga exempel på ”Demand Chain Management” och vad detta kan ge för effekter.

Supply Chain utveckling – Medicinsk utrustning

En fallstudie där vi beskriver hur vi arbetat med förkortning av ledtider till hälften för en kund som verkar inom medicinsk utrustning.

Supply Chain och logistik strategi - hemelektronik

Establish genomförde en detaljerad jämförelse mellan ett antal konkurrenter för att förändra och förbättra en klients distributionsnätverk.

Lagerhantering - Datorkomponenter

Utveckling och förbättringar av lagerhanteringen för en tillverkare av datorkomponenter. Genom s.k. ”Best Practice”, organisationsförbättringar och utveckling av operativa processer.

Operationell effektivitet - Däcktillverkare

Omfattande förbättringar av den operative effektiviteten uppnåddes hos en däcktillverkare/distributör genom praktiska och direkta förändringar av de operationella processerna.

Inköp inom Dagligvaruhandeln

En fallstudie kring hur Establish utvecklade och förbättrade inköpsfunktionen för en aktör inom dagligvaror.

Företagsstrategi

Ett utmanande case där målsättning var att öka bolagsvärdet genom förändrade logistikprocesser. Lösningen var en sammanslagning av olika enheter till ett bolag.

Global nätverksmodellering för halvledarindustrin

Optimering av ett globalt distributionsnätverk för halvledare som reducerade logistikkostnaderna med 20%

Global distribution

Enhetlig informationshantering var nyckeln till ökad effektivitet i ett komplext och världsomspännande distributionsnätverk.

Global mediakoncern

Exempel på Supply Chain utveckling för en global spelare inom media där kundernas krav sätter kraven på logistikens struktur.

Investering för effektivisering

En kombinerad fallstudie om utvecklingen av logistik och vilka praktiska effekter det skulle ge på en operation.

Effekterna av förändrad affärsmodell

Beskrivning av Supply Chain Management utveckling, dess värden och dess praktiska konsekvenser.

Värdet av snabba förändringar

Snabb justering av lagernivåer gav resultat

Förbättrad Kundservice – och kostnadskontroll

En förändring som var driven av kraven på förbättrad kundservice – och kostnaderna kunde balanseras efteråt.

Konsolidering av produktionslinjer från flera tillverkningsplatser till färre sändningar

Längre transporttider men förbättrad kundservice.

Ny distributionsstruktur för läkemedel

Utvärdering av konsolidering av distributionscenters.

Optimering av distributionsnätverk efter företagsköp

Effekter av konsolidering efter företagssammanslagning

Kunden har rätt! – Resultat från en typisk undersökning.

Ett exempel på att kundernas uppfattning kan vara bättre än företagsledningens…

Kundens röst: Livsmedelsproducent

En fallstudie i logistik som baserades på kundundersökning.

Kundens röst: En batteritillverkare

En fallstudie i logistik som baserades på kundundersökning.

Kundens röst: Elektrisk apparatur

En fallstudie i logistik som baserades på kundundersökning.

Optimering av distributionsnätverk för ett större läkemedelsföretag

Optimering av flera oberoende distributionsnät, både individuellt och konsoliderat. En fallstudie inom Supply Chain Management för ett stort läkemedelsföretag.

Nätverksstudie - Hushållsartiklar

En fallstudie kring hur optimering av distributionsnätet sparade 10% i logistikkostnader och förbättrade kundservicen för en tillverkare av hushållsartiklar.

Utvärdering av ett globalt transportnätverk

Utvärdering och förbättringar av en global distributionsnätstrategi för en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning.

Nätverksmodellering inom läkemedelsindustrin

Läs om hur Establish hjälpte två läkemedelsföretag vid en sammanslagning att skapa ett konsoliderat distributionsnät för att spara kostnader och förbättra leveransservice.

Nätverksmodellering – för ett företag i skobranschen

Ett genombrott och mycket framgångsrik ny design för skor, skapade ett behov av en ny distributionsstruktur. Fallstudien berättar om hur Establish bidrog till att skapa den nya distributionsmodellen.