Kompetens

Supply Chain Management inom Fordonsindustrin har alltid varit viktigt och har ofta använts som förebild för andra branscher. Lean härrör från Fordonsindustrin och är ett område som Establish är specialiserade inom.

Lagerdesign och lagerförbättringar är ett annat område där kompetens om fordonsindustrin är en nyckelfaktor för framgångsrika projekt. Establish arbetar med alla aktörer i försörjningskedjan, från bältestillverkare till lastbilsmonteringen. Detta är viktigt då gränssnitten från komponenttillverkare och hela vägen till färdigmonterat fordon är beroende av förståelsen för samtliga delkomponenter som fordonet är uppbyggt av.

Logistiken kring hanteringen av delkomponenter är mer krävande än i de flesta andra branscher. Sortimentet behöver vara väldigt brett, prognostiseringen är svår, ledtiderna är korta och leveransservicen hög. Att designa transportsystem är i detta fall en nyckelfaktor, parallellt med designkraven som finns på lagret. Med brådskande leveranser och krav på full kontroll på kostnader och leveranspålitlighet finns ofta behovet av ett logistiskt kontrolltorn. Detta verktyg hjälper också till att försäkra sig om att fakturorna är korrekta, givet de överenskommelser som gjorts.

Däckindustrin är en bransch som Establish har extra stor erfarenhet av.

Exempel på uppdrag

Anläggningsdesign

En fallstudie från en fordonstillverkare som behövde en ny anläggning för sin reservdelshantering. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och design, hela vägen till implementation och uppstart. Allt genomfört inom givna tids- och budgetramar.

Operationell Effektivitet

Substantiella förbättringar i den operationella effektiviteten för en tillverkare och distributör av däck. Ett exempel på ett konkret tillvägagångssätt för att förbättra operationella processer.

Kunder

Allis-Chalmers Corp.

Automation Industries, Inc.

Bearcat Tire Company

Berlex Laboratories, Inc.

BMW of North America, Inc.

Bridgestone/Firestone NA Tire, LLC

Case New Holland

Clark Equipment Co.

Dayco Products, Inc.

Dorman Products, Inc.

Fram Corporation

Geon Export

Geon Industries, Inc.

Geon Intercontinental Corp.

Graber Company

Hercules Tire & Rubber Company

Hi-Gear Tire and Auto Supply, Inc.

Highland Industries, Inc.

Kioti Tractor

McCreary Tire & Rubber Co.

Mercury Marine

Allis-Chalmers Corp.

Automation Industries, Inc.

Bearcat Tire Company

Berlex Laboratories, Inc.

BMW of North America, Inc.

Bridgestone/Firestone NA Tire, LLC

Case New Holland

Clark Equipment Co.

Dayco Products, Inc.

Dorman Products, Inc.

Fram Corporation

Geon Export

Geon Industries, Inc.

Geon Intercontinental Corp.

Graber Company

Hercules Tire & Rubber Company

Hi-Gear Tire and Auto Supply, Inc.

Highland Industries, Inc.

Kioti Tractor

McCreary Tire & Rubber Co.

Mercury Marine

Nissan Motor Corporation in U.S.A.

Öhlins Racing AB

Purolator Products, Inc.

Raybestos Powertrain

Shaeffer Eaton, Inc.

SKF USA, Inc.

TCi Tire Centers, LLC

The Cooper Slit Rolling Bearing Corp.

Tire Brands, Inc.

TRW Automotive

Uniroyal Tire Company

Ward Leonard Electric Company, Inc.

Wolverine Glove Company, Inc.

TRW Automotive

ITW