Kompetens

Företag verksamma inom hantering eller tillverkning av industriell utrustning, om det så är turbiner, motorer, svetsutrustning eller någonting annat, har sina speciella utmaningar när det kommer till Supply Chain Management. Stora investeringar, längre ledtider och behovet av specifik hanteringsutrustning adderar ytterligare komplexitet till behovet av flexibilitet till en låg kostnad.

Lagerdesign hör till de vanligaste uppdragen i branschen. Detta kan bero på de specifika behoven av hanteringsutrustning eller den komplexa produktionen. Layouten är ofta mycket kritisk för att säkerställa ett bra flöde genom anläggningen. Lean Supply Chain Management är ytterligare ett område som är anpassat för branschen och där ansträngningarna snabbt betalar sig.

Vi har märkt att ”business analytics” och ”supply chain analytics” traditionellt inte används så mycket i B2B som i B2C men att de adderar mycket värde när de väl tillämpas. Speciellt för företag involverade i sammanslagningar och förvärv kan värdet av att jämföra och kontrollera lönsamheten och vad som driver den vara mycket avgörande.

Lagerstyrningen är mer komplex i denna bransch än i andra på grund av de olika förädlingsgraderna. Råvaror, “work-in-progress”, komponenter, tillsatsämnen, listan kan göras lång av artiklar som behöver styras på olika sätt. Lagerstyrning och prognostisering är därför extra viktigt.

Läs mer om lyckade projekt i våra fallstudier.

Exempel på uppdrag

Validering av Globalt Distributionsnätverk

Utvärdering och förbättringsförslag av strategin för ett globalt distributionsnätverk, på uppdrag av en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning.

Företagsstrategi

Utmaningen var att öka värdet på företaget. Lösningen var sammanslagning av förvärvade enheter till ett företag.

Världsomfattande Distribution

En mycket komplex global försörjningskedja där enhetlig informationshantering blev nyckeln till ökad effektivitet.

Investering för Förbättring

En syntetiserad fallstudie om utvecklingen av logistiken och vilka de praktiska effekterna blir.

Kunder

AdTranz AB

AGA AB

Airco Welding Products, Inc.

Carpenter Technology Corp.

Chamberlain Manufacturing Corp.

Champion Laboratories, Inc.

Clipper Windpower

Clopay Corp.

Columbus McKinnon Corporation

Cramo Instant AB

Cramo Rent AB

Dalloz Safety AB

DeLaval

Dynamo/ERM AB

Dynapac Mfg. Inc.

Equipment Manufacturers Institute

Fundia Special Bar AB

General Electric Co.

Hamamatsu Corporation

Hobart Brothers Co.

Hubbell Distribution, Inc.

Hubbell Electrical Products

Hubbell Incorporated

Hubbell Lighting, Inc.

Ingersoll-Rand Company

ITT Corporation

ITT Flygt AB

Keeler Brass Co.

Kennametal, Inc.

Kluber Lubrication

Legget & Platt

MagneTek, Inc.

Martco Limited Partnership

Martin Processing, Inc.

Mine Safety Appliances Co.

Norandal USA, Inc.

Purchased Parts Group, Inc.

Regal-Beloit Corporation

Reliance Electric

Rexnord Corporation

Riverwood International

Sandvik

Specialty Finishing

Stanley Fastening Systems

Stanley-Bostitch, Inc.

TEC Incorporated

TEC Specialty Products, Inc.

Tyco International, Inc.

Wheatland Tube Co.

Nordic Flanges AB

ViLink

Ferral

Örnalp-Unozon AB

Genetech AB

ESCO Zodiac

MSA – South Africa

GE Energy, Gas Turbines