Kompetens

I konfektionsbranschen är logistiken mer central än i de flesta andra branscher. De snabba förändringarna inom mode och den hårda konkurrensen gör en effektiv och agil Supply Chain Management till en konkurrensfördel. Establish är stolt över att ha arbetat med flera av de mest välrenommerade företagen i branschen.

Kläd och modebranschens logistik står under starkt och snabb utveckling. Peakhantering (Säsonger, "Black-dagar", helger, utförsäljning och kampanjer)
i kombination med kraftigt ökad konkurrens och därmed även kundförväntningar.

Korta produktlivscykler - Snabbare förnyelsegrad av kollektioner och variationer mellan marknader ställer stora krav på logistiken och synligheten i leveranskedjan. Logistikprocessen måste anpassas till den allt snabbare marknaden.

Hållbarhet - Förutom att vara tillförlitligt skall logistiken också vara ansvarsfull. Modemärken tenderar idag att välja noggrant sina leverantörer för att skydda sitt rykte i varje skede. I era med sociala medier förstör en skandal med leverantörer deras offentliga image på en gång och eliminerar företaget helt från marknaden.

Omnikanaldistribution - Internet har enormt förändrat konsumentbeteende genom att erbjuda kunderna att välja mellan alternativa kanaler. Detta kräver flexibla distributionssystem som kan hantera ordrar och lager för flera kanaler (e-handel, butiksförsäljning, grossister, detaljhandlare) och samtidigt säkerställa synligheten hos lagernivåerna i realtid.

Från ett Supply Chain-perspektiv finns det många aspekter inom konfektionsbranschen som är utmanande och som kräver experthjälp. De komplexa och globala försörjningskedjorna tillsammans med efterfrågan på snabba och pålitliga leveranser skapar ett fokus på försörjningskedjans design. Förbättringar av lagereffektiviteten är en annan nyckelfaktor till följd av att branschen är mycket personalintensiv.

Establish kan erbjuda logistisk kompetens inom konfektionsbranschen, detta från erfarenhet från flertalet projekt men också av ledningsansvar på företag verksamma i branschen.

Läs mer om Supply Chain Management inom konfektionsbranschen i våra fallstudier.

We welcome your inquiries and RFPs.

Exempel på uppdrag

Nätverksdesign för ett retail bolag i skobranschen

En fallstudie om hur en optimering av ett distributionsnätverk resulterade i besparingar av logistikkostnaderna med 10 % och förbättrade kundservicen för en skotillverkare.

Exempel på Demand Chain Management

En fallstudie från flera projekt för att ge några konkreta exempel på vad Demand Chain Management innebär.

Kunder

Aramark Uniform Company

ARCO Textile

Brooks Brothers

Capital Mercury Shirt Company

Connors White Mountain Footware

Converse, Inc.

ECCO USA, Inc.

Gerson & Gerson, Inc.

Kellwood Co.

Levis Strauss & Co.

Neema Clothing, Ltd.

Ottobock

Peregrine Outfitters, Inc.

Rehband

Semir

Shalom International Corp.

Shuford Mills, Inc.

The Rockport Company

Vibram USA

WM Connors Footwear