Kompetens

Livsmedelsindustrin har väldigt specifika krav och prioriteringar. Hygien, temperaturkontroll, lagerrotation och säsongsvariationer är faktorer som är mycket viktiga vid samarbete med kunder inom livsmedelsindustrin.

Vid transportörsval och förhandling eller vid sökande av 3PL är det extra utmanande att hitta aktörer som kan transportera det aktuella livsmedlet samt når upp till kraven på temperaturkontroll. Särskilt svårt är detta under högsäsong. Detta innebär att vi måste känna till aktörerna väldigt bra och få dessa att prioritera just era intressen.

Lagerdesign och förbättringspotential skiljer sig i en processindustri jämfört med batch- och linjeproducerande företag. Vi ser ofta mer automatisering, transportband och kontinuerliga flöden även i hanteringen av färdiga varor. Andra förutsättningar är samtidigt väldigt lika och dessa erfarenheter kan användas även i processindustrin.

Designen av distributionsnätverket för livsmedelsföretag fokuserar ofta mer på transittider och en dedikerad transportflotta jämfört med andra typer av företag.

Läs mer om några verkliga erfarenheter från livsmedelsindustrin i våra fallstudier.

Exempel på uppdrag

Nätverksoptimering Efter Förvärv

Konsumtionsvaruföretag konsolideras efter förvärv.

Kunden har rätt – Resultat från en undersökning

Ett exempel på att det kan finnas värde i att tillfråga kunderna via en kundundersökning.

Kundens röst: Livsmedelsföretag

Fallstudie om förbättringar baserade på kundundersökningar.

Kunder

Tarrant Area Food Bank

World Finer Foods

Pinnacle Foods

Second Harvest

Birds Eye Foods

Blue Diamond Growers

Fleischmann's Yeast

Michael Foods

 

Sabra Dipping

Pepsico

Sogeval

Cumberland Packing

Sundia

OKQ8

Findus

Agrifoods