Kompetens

Kunderna till leverantörer av medicinsk utrustning kan skilja sig mycket jämfört med andra branscher. Fokus ligger sällan på logistik och Supply Chain Management om du är en sjuksköterska eller en doktor vars primära uppgift är att rädda liv. Det är samtidigt enkelt att förstå konsekvenserna av förseningar av kritiska delar till sjukvårdsutrustning eller om en leverans innehåller fel artiklar.

Medicinutrustningsbranschen är mycket intressant att jobba i som logistiker. Försörjningskedjan är ofta fokuserad på extratjänster som leverantörsstyrda lager eller leverans direkt dit produkten ska användas. Då produkterna har högt värde och är högteknologiska krävs det speciella lösningar för både lagersdesign och transporter.

Designen av försörjningskedjan blir mer och mer intressant för medicinsk utrustning. De många företagssammanslagningarna som har kombinerats med de mer komplexa försörjningskedjorna har ökat behovet av att vara placerad på rätt plats och med rätt lagernivåer. Sammanslagningarna och förvärven ökar på ett naturligt sätt behovet av gemensam lönsamhetsanalys.

For more detailed information from our client assignments within the medical equipment industry please read our case studies.

Exempel på uppdrag

Förbättringar av Försörjningskedjan

Denna fallstudie beskriver processen med att reducera cykeltiden i försörjningskedjan med 50 % för ett företag verksamt inom medicinsk utrustning.

Tredjepartslogistik (3PL): Förstudie och Urval

Hur Establish hjälpte ett multinationellt läkemedelsföretag att konsolidera sin distribution är ett bra exempel på förstudie och urval inom tredjepartslogistik.

Kunder

Avante-Garde Optics LLC

Bausch & Lomb

Becton, Dickinson & Co.

Breg, Inc.

Compass Health Brands

Gambro, Inc.

Gulf Engineering & Industrial Consultancy

Hudson RCI

Hudson RCI AB

Stryker Orthopedics

ProMedica Health System

Propper Manufacturing Co., Inc.

Baxter International

Getinge Infection Control

Roscoe Medical