The Lean and Agile Supply Chain Webinar Series!

Open post

An Introduction to Voice Directed Picking (VDP) – Pick-By-Voice

What is Voice Picking? Voice picking technology is equipment that allows for hands-free and eyes-free capability in the warehouse. It is currently becoming a new standard in distribution centers, used primarily for outbound operations but can be applied to any process in a warehouse. This is because for outbound operations, voice-directed picking (VDP) increases overall […]

Läs merMore Tag
Open post

Logistiksektorn växer och ställer nya kompetenskrav!

Utvecklingen sker snabbt inom logistik och Supply Chain-området och får allt större betydelse för företag och organisationers konkurrenskraft. Behovet av kompetent arbetskraft inom området ökar i grunden av förändrade handelsmönster såväl mellan företag (B2B) som till konsumenter (B2C).  Covid-19 pandemin har drivit på förändringstakten, ökat utmaningarna och möjligheterna för hur varuflöden, betalningar och information i […]

Läs merMore Tag