Logistiksektorn växer och ställer nya kompetenskrav!

Logistiksektorn växer och ställer nya kompetenskrav!

Utvecklingen sker snabbt inom logistik och Supply Chain-området och får allt större betydelse för företag och organisationers konkurrenskraft. Behovet av kompetent arbetskraft inom området ökar i grunden av förändrade handelsmönster såväl mellan företag (B2B) som till konsumenter (B2C).  Covid-19 pandemin har drivit på förändringstakten, ökat utmaningarna och möjligheterna för hur varuflöden, betalningar och information i framtiden effektivt och miljömässigt skall hanteras.

Supply Chain handlar om förmåga att hantera varuflöden med kopplad  information, data och system – en lämplig ingång för yngre medarbetare.

Det är mot denna bakgrund vi från Establish stödjer Stockholms School of Business med att undersöka marknaden för denna utbildning och sedan planera och utforma relevant innehåll tillsammans som på bästa sätt ger studenterna den teoretiska och praktiska grunden dom behöver för att sedan utvecklas i sin yrkesroll som logistiker. Roller som kan vara inom en rad områden såsom verksamhetsutveckling, produktionsledare, transportledare eller  mycket annat.

Vi kommer under den kommande perioden kontakta företag inom vårt nätverk för att diskutera kommande behov av kompetens och resurser inom området och för att undersöka möjligheter till praktikplatser.

För kontakt kring detta hos oss på Establish kontaktar du någon av:

Lars Brunius, lars.brunius@establish.se   070-5665318

Mats Wahlberg, mats.wahlberg@establish.se,  070-5811155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *