Vi utvecklar och optimerar din Supply Chain

Establish designar och optimerar försörjnings- och distributionskedjor mot era kunders krav på service till en balanserad logistikkostnad. Vi har väl utvecklade metoder och analysverktyg för att analysera logistiknätverk för lokalisering av leverantörer, tillverkning och lager i förhållande till era leverantörer, marknader och kunder. Establish kan hjälpa till i utveckling och förändring av logistiknätverk-  från strategi via design och utvärdering till genomförande av förändringar.

Strategi & Design av Försörjningskedjan

Establish optimerar er logistik och flödeskedja genom att rekommendera val av leverantör, vad som ska lagras och hur distributionen ska genomföras för att reducera er verksamhets kostnader och samtidigt öka servicenivån.

Transportkonsulttjänster

 

Inom Establish område för transportkonsulttjänster designar och förbättrar vi er verksamhets transportsystem, genomför benchmarking, förhandlar transporttariffer, och om ni skulle behöva hjälp med implementationen hjälper vi också till med det.

Design & Förbättringar av Lager

Establish tjänster inom lagerdesign förbättrar era lager och distributionscenter vilket inkluderar de operativa processerna för att maximera servicenivån och minimera kostnader. Vi hjälper även till med urval av tredjepartslogistiker (3PL)

Supply Chain Revisioner & Logistikanalyser

Konsulttjänster inom Supply Chain Revisioner & Logistikanalyser baseras på operationell expertis och kraftfulla verktyg. Vi hanterar bland annat frågor som rör er verksamhets lönsamhet, flödeskedja, och genomför samtidigt analyser av era lager. Revisionen ger er verksamhet en handlingsplan för förbättringar.