Design och utveckling för effektiv lagerverksamhet

Establish tjänster inom lagerdesign utvecklar era lager och distributionscenter vilket inkluderar de operativa processerna för att maximera servicenivån och minimera kostnader. Vi hjälper även till med utvärdering, val och upphandling av tredjepartslogistiker (3PL).Establish designar och optimerar försörjnings- och distributionskedjor mot era kunders krav på service till en balanserad logistikkostnad. Vi har väl utvecklade metoder och analysverktyg för att analysera logistiknätverk för lokalisering av leverantörer, tillverkning och lager i förhållande till era leverantörer, marknader och kunder. Establish kan hjälpa till i utveckling och förändring av logistiknätverk-  från strategi via design och utvärdering till genomförande av förändringar.

Design & Layout av Lager

Våra konsulter designar ert lager som maximerar kapacitet samtidigt som den önskade servicenivån uppnås till en så låg kostnad som möjligt.
Lagerdesignen innehåller en detaljerad ritning av er layout tillsammans med en noggrann beskrivning av er verksamhet för att säkerställer bästa möjliga utnyttjande av er nya layout.

Verksamhetsutveckling -Lager

Våra lager- och supply chain konsulter granskar och analyserar er lagerverksamhet och distributionscentraler i syfte att hitta förbättringsmöjligheter som maximerar servicen till kund samtidigt som kostnaderna minimeras.

Utvärdering, upphandling & implementering av Tredjepartslogistiker (3PL-leverantörer)

Våra tjänster för tvärdering, upphandling och implementering av 3PL-leverantörer inkluderar bland annat rådgivning vid outsourcing av lagerverksamhet, utvärdering av alternativen insourcing kontra outsourcing, förbättringar och omförhandlingar med nuvarande 3PL-leverantörer, upphandlingar av nya 3PL-leverantörer, förhandling och implementering av nya 3PL-leverantörer.

Utvärdering och val av Lagerhanteringssystem (WMS)

Våra supply chain-konsulter genomför studier huruvida ett nytt lagerföringssystem är möjligt att implementera eller inte, utformar kravspecifikationer och utser det bästa tillgängliga lagerföringssystemet för eran verksamhet. Vi utvecklar och förbättrar även era lagerprocesser för att på så sätt effektivt utnyttja de fördelar det nya lagerföringssystemet för med sig.