Kompetensområden

Establish erbjuder tjänster inom design och layout av lager som maximerar ert företags kapacitet och servicenivå medan driftskostnaderna minimeras. Vi utformar en design av ert lager som inte bara innehåller en detaljerad layout, men också en detaljerad beskrivning av hur er verksamhet ser ut för att säkerställa bästa tänkbara utnyttjande av er lager.

Varje lager eller distributionscentral som optimeras är anpassade för era specifika behov. Våra konsulter har mångårig erfarenhet inom området och har designat och implementerat lagerlayouter för hundratals klienter i nästan alla branscher. Vi kan hjälpa er att optimera er nuvarande verksamhet eller designa en ny lagerlayout som gör ert lager- eller distributionscentral så effektiv som möjligt.

Mål

  • Maximera kapaciteten
  • Förbättra produktiviteten
  • Minimera kapitalinvesteringar (Om inget annat är specificerat)
  • Reducera driftskostnaderna
  • Skapa flexibla lösningar
  • Optimera produktflödet

Leverabler

Varje projekt är unikt, men det finns fem typiska leverabler som är:

1. ”Best Practices”

En granskning av nuvarande processer jämfört med våra supply chain ”Best Practices”

2. Layout koncept

Utvärdering av 2-4 olika konceptuella layouter.

3. Detaljerad layout

En detaljerad layout för den valda konceptuella layouten.

4. Praktisk plan

En praktisk implementeringsplan presenterat i ett Gantt-schema.

5. Operativ guide

Dokumentation av verksamhetens processer och arbetsflöden.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

Erfarenhet

Under våra 42 år har våra erfarna konsulter genomfört mer än 2000 kvalificerade uppdrag hos våra klienter. Våra högkvalificerade konsulter har designat och implementerat lager- och distributionscentraler som matchar kundernas krav i praktiskt taget alla branscher. Vi säkerställer ett resultat som matchar era behov samtidigt som er ROI optimeras.

Självständiga och opartiska

Establish konsulter är oberoende av materialhanteringsleverantörer och integratörer av lagerlösningar. Våra opartiska konsulter skapar en lagerdesign som är helt och hållet anpassat för era specifika behov.

En fullskalig paketlösning

Establish designlösningar av lager innerhåller detaljerade CAD-baserade layouter, en detaljerad, RFP-nivå, och omfattande lista av utrustning och material som måste köpas in samt en användarmanual som noggrant beskriver processerna och procedurerna i er verksamhet för att säkerställa maximerad effektivitet av den nya lagerlayouten.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Verktyg & Metoder

Inom området för lagerhantering använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Logivations

Optimity

AutoCAD

Establish Supply Chain Best Practices™

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för design och förbättringar av lagerhantering. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Anläggningsdesign - Fordonsreservdelar

En fallstudie från en fordonstillverkare som behövde en ny anläggning för sin reservdelshantering. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och design, hela vägen till implementation och uppstart. Allt genomfört inom givna tids- och budgetramar.

Omdesign av Lager och Förbättringsförslag för en Ledande Distributör av Byggnadsmaterial

Establish assisterade en ledande distributör av byggnadsmaterialenom att omdesigna deras överdimensionerade lager, förbättra de interna processerna och kvantifiera avkastningen på investeringen.

Tredjepartslogistik (3PL): Förstudie och Urval

Establish helped a multinational animal healthcare provider consolidate its distribution operations with the search and selection of the ideal 3PL.