Kompetensområden

Establish genomför studier huruvida ett nytt lagerföringssystem är möjligt att implementera eller inte, utformar kravspecifikationer och utser det bästa WMS för just er verksamhet. Establish utvecklar även era lagerprocesser för att på så sätt effektivt utnyttja de fördelar det nya WMS för med sig.

Mål

  • Fastställa om ett nytt WMS behövs eller om det nuvarande systemet kan uppgraderas för att kunna möta era specifika krav.
  • Urval och förhandling med de bästa leverantörerna för det valda WMS.
  • Förbättra processerna i ert lager för att kunna utnyttja fördelarna som det nya WMS för med sig

Leverabler

1. Business cases i samband med förvärv av ett lagerföringssystem

Investeringar, underhåll och fördelar med det nya lagerföringssystemet utvärderas i en första fas som undersöker om det överhuvudtaget är möjligt att implementera ett lagerföringssystem eller inte.

2. RFQ-specifikation och dokumentation

Kravspecifikationer skräddarsydda för era behov så att anbuden blir jämförbara och relevanta.

3. Hantering av RFQ-processen

Säkerställer att alla intressanta leverantörer deltar i anbudsgivningen, svarar på frågor, klargör och jämför samtliga anbud.

4. Förbättrade Affärsprocesser

Processförbättringar för att uppnå de önskade fördelarna

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

Självständiga och opartiska

Establish konsulter är oberoende av leverantörer eller integratörer till olika stödsystem. Våra opartiska konsulter väljer och rekommenderar ett stödsystem som är helt och hållet anpassat för era specifika behov.

Erfarenhet och expertis

Under vår 42-åriga historia har våra erfarna konsulter genomfört mer än 2000 kvalificerade uppdrag hos våra klienter. Våra högkvalificerade konsulter har designat och implementerat lager- och distributionscentraler som matchar kundernas krav i praktiskt taget alla branscher. Med vår kunskap om lagerverksamhet säkertställer vi ett stödsystem som stödjer processerna i er verksamhet.

Kunskap om Marknaden

Med Establish breda kunskap om marknaden för lagerföringssystem säkerställer vi att det rätta systemet för just er verksamhet väljs ut.
Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Verktyg & Metoder

Inom området för lagerhantering använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Logivations

Optimity

AutoCad

Establish Logistics Best Practices™