Kompetensområden

Utvärdering och implementering av 3PL-leverantör inkluderar bland annat:

  • Outsourcing av lagerverksamheten
  • Utvärdering av alternativen insourcing kontra outsourcing
  • Förbättring och omförhandling med nuvarande 3PL-leverantörer
  • Identifiering, upphandling, förhandling och implementering av nya 3PL-leverantörer

Mål

Våra konsulter inom lager samarbetar nära kunden i syfte att nå de skräddarsydda mål som satts upp i projektet. De huvudsakliga målen är vanligtvis följande:

Att erbjuda expertis

Det huvudsakliga målet är att erbjuda den expertis som krävs för att hitta den 3PL-leverantör som på ett så framgångsrikt sätt som möjligt kan driva er lagerverksamhet framåt.

Att hjälpa dig att göra rätt val

Outsourcing kan vara ett lönsamt alternativ för just er verksamhet. Vi samarbetar tillsammans med er för bestämma om en 3PL-leverantör är rätt val för just er verksamhet.

Att hitta lämpliga partners

Målet i sökandet av en ny 3PL-leverantör är att hitta en leverantör som kan tillgodose just era krav och behov och där en sund och långvarig relation kan utvecklas.

Implementering

Slutmålet är att framgångsrikt outsourca er lagerverksamhet till den bästa möjliga 3PL-leverantören för ert företag i syfte att förbättra effektiviteten och flexibiliteten i er verksamhet.

Leverabler

Varje projekt för sig är unikt, men gemensamt finns det sex huvudsakliga leverabler som startar med en initial fastställan om outsourcing fram till själva implementeringen.

 

1. Det initiala valet

En detaljerad utvärdering av huruvida outsourcing är det rätta alternativet för just er verksamhet.

2. Nulägesanalys

En nulägesanalys av de kostnader och tjänster som er nuvarande leverantör erbjuder samtidigt som nya geografiska inriktningar analyseras.

3. Identifiering av 3PL-leverantörer

Identifiering av de 3PL-leverantörer som finns tillgängliga på marknaden och som har förmågan att framgångsrikt tillgodose er verksamhets behov.

4. Strategi

En utvecklad strategi vid förhandlingar med utvalda leverantörer samt assistans när förhandlingen äger rum.

5. Slutgiltigt val

Med grundlig bakgrundsfakta utvärderas potentiella 3PL-leverantörer som leder fram till det bästa alternativet för just er verksamhet.

6. Implementering

Vi planerar och hanterar noggrant övergången från nuläget, antingen från en nuvarande 3PL-leverantör eller in-house verksamhet, till den nya 3PL-leverantören.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

Med vår bakgrund och mångåriga erfarenhet blir vi ett trovärdigt alternativ för att hitta den optimala 3PL-leverantören åt er:

Erfarenhet och kunskap om marknaden

Tack vare vår mångåriga erfarenhet inom branschen för 3PL-leverantörer innebär det att vi har knutit goda kontakter under åren med nästan alla 3PL-leverantörer i landet samtidigt som vi är väl bekanta med vilka tjänster var och en erbjuder.

Erfarenhet inom lager och försörjningskedjor

Från att ha slutfört nästan 1 000 projekt som bland annat handlar om design av lager och lagerförbättringar har Establish en unik fördel i arbetet med outsourcing.

Erfarenhet inom anbudsgivning

Våra resurser, metoder och verktyg som bygger på Establish mångåriga erfarenhet av upphandlingsprocesser garanterar att er verksamhet kommer bli produktiv.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Verktyg & Metoder

Inom området för lagerhantering använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Logivations

Optimity

AutoCad

Establish Logistics Best Practices™

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för design och förbättringar av lagerhantering. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Anläggningsdesign - Fordonsreservdelar

En fallstudie om en fordonstillverkare som behövde en ny anläggning för sin reservdelshantering. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och design, hela vägen till implementation och uppstart. Allt genomfört inom givna tids- och budgetramar.

Omdesign av Lager och Förbättringsförslag för en Ledande Distributör av Byggnadsmaterial

Establish assisterade en ledande distributör av byggnadsmaterialenom att omdesigna deras överdimensionerade lager, förbättra de interna processerna och kvantifiera avkastningen på investeringen.

Tredjepartslogistik (3PL): Förstudie och Urval

Establish hjälpte ett multinationellt läkemedelsföretag att konsolidera sin distribution med hjälp av en förstudie och urval för att hitta den optimala 3PL-leverantören.