Kompetensområden

Våra konsulter granskar och utvecklar verksamheten i era lager och distributionscentraler i syfte att hitta förbättringsmöjligheter som maximerar servicen till kund samtidigt kostnaderna minimeras.

Området innefattar vanligstvis lagerverksamhet, men även verksamheter som till exempel tillverkning och assemblering inklusive andra mervärdestjänster.

Mål

De resultat som Establish kunder har fått uppleva från tidigare projekt innefattar ökad produktivitet och genomflöde av produkter som har lett till:

 • Reducerade hanteringskostnader i lager
 • Ökad kapacitet
 • Ökad kundservicenivå

Leverabler

1. Åtgärdslista och business cases för förbättringar

En åtgärdslista och business cases där förbättringar prioriteras.

2. Produktivitetsstandarder och KPI:er

En benchmarking mellan den nuvarande verksamheten jämfört med produktivitetsstandarder samt fastställandet av vilka KPI:er som ska identifieras och användas.

3. Förbättrad design av lagerlayouten

En helt ny design av lagerlayouten med förbättringar i kapacitet, flöde och produktivitet.

4. Benchmarking av verksamhet och kostnader gentemot supply chain ”Best Practices”

Historia

Best Practices utvecklades av General Electric Co. (GE) för att göra en benchmark av deras 72 divisioner och som uppdateras kontinuerligt baserat på vår erfarenhet inom supply chain och den teknologiska utvecklingen

Leverabler

Förutom en detaljerad granskning i en individuell process som belyser er verksamhets möjligheter inom logistiken så tillhandahåller vi en ”high-level scorecard by practice” (Se exemplet till vänster)

5. Förbättrade processer

Ritningar av era processer som illustrerar hur vi tolkar er verksamhet och där målet är att identifiera förbättringsområden.

Förbättringsområden:

 • Ineffektiva processer
 • Redundans
 • Överflödig transporttid
 • Icke-värdeskapande transporttid
 • Planeringsbrist
 • Automation
 • Strömlinjeformade processer
 • Förändring av plockstrategier
 • Materialhanteringsutrustning
 • Konfigurering av lage

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

Erfarenhet

Establish har över 40 års erfarenhet av revisioner och förbättringar av verksamheter i stort sett alla branscher. Vår lista med nöjda kunder från stora och medelstora företag kan göras lång.

Opartiska

Vi är inga återförsäljare av någon utrustning eller programvara, vi är konsulter vilket garanterar att ert företag får den lösningen som passar er verksamhet bäst.

Etablerade verktyg och metoder

Establish supply chain ”Best Practices” och Establish “Davis Database of Logistics Costs” är unika. Tillsammans med andra state-of-the-art verktyg gör Establish till ett väletablerat företag som på ett systematiskt sätt förbättrar just er verksamhet.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

 

Verktyg & Metoder

Inom området för lagerhantering använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktygen:

Logivations

Optimity

AutoCad

Establish Logistics Best Practices™

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för design och förbättringar av lagerhantering. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Anläggningsdesign - Fordonsreservdelar

En fallstudie från en fordonstillverkare som behövde en ny anläggning för sin reservdelshantering. Från utveckling och utvärdering av tre strategiskt olika lösningar, dimensionering och design, hela vägen till implementering och uppstart. Allt genomfört inom givna tids- och budgetramar.

Omdesign av Lager och Förbättringsförslag för en Ledande Distributör av Byggnadsmaterial

Establish assisterade en ledande distributör av byggnadsmaterialenom att omdesigna deras överdimensionerade lager, förbättra de interna processerna och kvantifiera avkastningen på investeringen.

Tredjepartslogistik (3PL): Förstudie och Urval

Establish hjälpte ett multinationellt läkemedelsföretag att konsolidera sin distribution med hjälp av en förstudie och urval för att hitta den optimala 3PL-leverantören.