Vi utvecklar era logistikkedjor

Establish designar och optimerar försörjnings- och distributionskedjor mot era kunders krav på service till en balanserad logistikkostnad. Vi har väl utvecklade metoder och analysverktyg för att analysera logistiknätverk för lokalisering av leverantörer, tillverkning och lager i förhållande till era leverantörer, marknader och kunder. Establish kan hjälpa till i utveckling och förändring av logistiknätverk-  från strategi via design och utvärdering till genomförande av förändringar.

Nätverksdesign av Försörjningskedjan

Nätverksdesign av försörjningskedjan, även känt som nätverksoptimering av flödeskedjor, avser att finna de geografiskt optimala platserna för leverantörer, tillverkare och centrallager, eller ge en nulägesbild av flödet av fysiska varor.                                        

 

Design av Distributionsnätverk

Området omfattar en nulägesbild av flöden för distribution av färdiga varor från tillverkare och leverantörer till kunder. Vi kan hjälpa er att lokalisera anläggningar som till exempel distributionscentraler, lager eller tredjepartsleverantörer (3PL).

 

Logistiska Stödsystem

Establish har kompetens inom följande stödsystem: WMS, TMS, IMS, streckavläsning och RFID. Vi hanterar specifikationer och urvalsprocesser samt de processutvecklingar som krävs för att dra nytta av de nya stödsystemen.

Lokalisering av verksamheter eller distributionscentraler

Vi analyserar marknadskrav och infrastrukturella förutsättningar för att finna bästa placering för en ny site där även de mjuka faktorerna är en del av förutsättningarna.