Kompetensområden

Vi kan erbjuda en nulägesbild av flöden för distribution av färdiga varor från tillverkare och leverantörer till kunder. Med andra ord, var bör de planerade anläggningarna placeras, oavsett om det är distributionscentraler, tredjepartsleverantörer (3PL), eller lager, och vilka kunder ska försörjas från respektive plats.

Mål

Etablera ett distributionsnätverk som:

  • Maximerar kundservicen
  • Minimerar logistikkostnaderna
  • Maximerar flexibiliteten
  • Maximerar robustheten för att minimera risker när förutsättningarna förändras

Leverabler

1. Rekommendera det Bästa Distributionsnätverket

Rekommendera det bästa distributionsnätverket, baserat på kostnader och servicenivå, från lager till kunder.

2. Alternativa Nätverk

För en prognostiserad volym, utvärdera olika konceptuella alternativa nätverk baserat på transportkostnader, lagerhållningskostnader, lagerföringskostnader och servicenivåer.

3. Stödanalys

All stödanalys, inklusive planeringsfaktorer, efterfrågefaktorer, analys av utbud och efterfrågan, riskanalyser, marknadsanalyser, lokala möjligheter och andra faktorer som identifieras eller krävs

4. Noterade Förbättringar

Allt eftersom data analyseras och projektet fortskrider, kommer eventuella observerade möjligheter till förbättring i distributionsnätverket att meddelas så fort de identifierats.

5. Implementering av det Rekommenerade Distributionsnätverket

Vi planerar och hanterar implementeringen av det rekommenderade distributionsnätverket för att säkerställa att inga störningar uppstår i er verksamhet under tiden. Uppgifterna inkluderar:

Projektdetaljplanering
Utformar och avtalar om en implementeringsplan. Implementeringsplanen är utformad på sådant sätt att risken för störningar i er verksamhet minimeras. Implementeringsplanen utformas vanligtvis i ett Gantt-schema.

Budgivning
Hantering av alla aspekter i en budgivning. Budgivningen inkluderar bland annat aktiviteter som till exempel utformandet av RFP:s, utvärdering av leverantörer samt bistå vid kontraktsförhandlingar.

Implementeringshantering
Hantering av själva implementeringen där det bland annat ingår att samordna planeringen av leverantörer, upprätthålla implementeringsplanen, hantera eventuella oförutsedda problem och verifiera kvalitén av diverse installationer.

Metodik

The Establish Way™

 

De fyra huvudkriterierna, kvantitativa och kvalitativa, för varje koncept är:

Transport

Analys av transportkostnader och servicenivåer baserat på transportslag och de behov som kunden har.

Lagerhantering

Fastställandet av dimensioneringen av lagret samt bemanningsnivån samtidigt som den lägsta kostnaden för varje lager identifieras.

Lager

Beräkning av effekterna för varje lagerkoncept och servicenivå.

Känslighetsanalys

Genomförandet av känslighetsanalyser för att bestämma robustheten för varje alternativ.

Planeringsfaktorer

Konsolideringspunkter

Ruttoptimering

Optimering av transportslag

Övrigt

Planeringsfaktorer

Outsourcing till 3PL

Lagereffektivitet

Stordriftsfördelar

Regionala möjligheter

Planeringsfaktorer

Utplacering av anläggningar'

Leverantörsstyrning

Kundspecifika

Övrigt

Planeringsfaktorer

Riskanalys gällande oönskade faktorer

Utvärdering av antaganden

Validering av prognoser

Varför Anlita Establish?

  • Establish har omfattande erfarenhet från hundratals nätverksoptimeringsprojekt.
  • Vi är supply chain management konsulter vilket innebär att förutom de matematiska algoritmerna som används i utvärderingarna, ingår det även att ta de kvalitativa och praktiska aspekterna i beaktning
  • Establish är helt opartiska vilket garanterar att lösningen är skräddarsydd för just er verksamhet
  • För att kunna optimera ett distributionsnätverk krävs kompetens och erfarenhet inom transport, lagerhantering och lagerstyrning. Vi har det.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Verktyg & Metoder

Inom området för design av distributionsnätverk använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Assign™

CzarLite

PC Miller

Logivations

Supply Chain Guru

Optimity

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för design av försörjningskedjor. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Global Nätverksmodellering av Halvledare

Optimering av ett globalt distributionsnätverk för halvledare som reducerade kostnaderna i försörjningskedjan med 20 %.

Nätverksdesign för Hushållsvaror

En fallstudie om hur optimeringen av ett distributionsnätverk sparade 10 % i logistikkostnader samtidigt som kundservicenivån förbättrades för ett företag som tillverkar hushållsvaror.

Nätverksmodellering för Läkemedel

Läs om hur Establish hjälpte två sammanslagna läkemedelsföretag att skapa ett konsoliderat distributionsnätverk för att spara kostnader och förbättra leveransservicen.

Validering av Globalt Distributionsnätverk

Utvärdering och förbättringsförslag av strategin för ett globalt distributionsnätverk, på uppdrag av en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning.

Nätverksdesign för ett Skoföretag

Ett genombrott och en mycket framgångsrik ny design för skor skapade ett behov av en ny distributionsstruktur. Fallstudien berättar om hur Establish hjälpte till att utforma den nya distributionsstrukturen.

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchmark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av hemelektronik att reducera transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket.