Kompetensområde

Vi hanterar specifikationer och urvalsprocesser samt de processutvecklingar som krävs för att dra nytta av de nya logistiska stödsystemen.

Mål

  • Bestämma vilka logistiska stödsystem som skulle kunna gynna er verksamhet
  • Välja och förhandla fram de bästa leverantörerna för det valda logistiska stödsystemet
  • Förbättra processerna för att dra nytta av de möjliga fördelarna som finns med det logitiska stödsystemet.

Leverabler

Varje projekt är unikt men innehåller typiskt fyra huvudleverabler:

1. Förvärv av ett Specifikt Logistisks Stödsystem genom Business Case

Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av huruvida ett logistiskt stödsystem är motiverat för just er verksamhet.

2. RFQ-Specifikationer och Dokumentation

Detaljerade krav och format för att säkerställa att alla funktioner i det logistiska stödsystemet är kompatibla med just er verksamhet

3. Hantering av RFQ-processen

Förberedelse av RFQ, distribuera, svara på frågor, hantering av tillägg eller ändringar, utvärdering.

4. Förbättrade Affärsprocesser

Utvecklingen av nya processer för att unyttja fördelarna med ett nytt logistiskt stödsystem

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

  • Establish är helt opartiska
  • Tidigare arbete med försörjningskedjor innebär bred expertis från Establish sida vilket säkerställer att de logistiska stödsystemen som väljs ut är bäst för just er verksamhet.
  • Establish breda kunskap om marknaden för logistiska stödsystem säkerställer att de bästa logistiska stödsystemet för just er verksamhet kan väljas ut.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Verktyg & Metoder

Inom området för strategi av försörjningskedjor använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Assign™

CzarLite

PC Miller

Logivations

Supply Chain Guru

Optimity

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för supply chain management. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Demand Chain Management – några exempel

En fallstudie från flera projekt för att ge några konkreta exempel på vad Demand Chain Management innebär.

Operationell Effektivitet

Substantiella förbättringar i den operationella effektiviteten för en tillverkare och distributör av däck. Ett exempel på ett konkret tillvägagångssätt för att förbättra operationella processer.

Lagerstyrning

Förbättring av lagerstyrningen för en tillverkare av datortillbehör. Best Practices, organisatoriska förbättringar och operationella processer är exempel på förbättringar.

Förbättringar av försörjningskedjan - exempel inom medicinsk utrustning

Denna fallstudie beskriver processen med att reducera cykeltiden i försörjningskedjan med 50 % för ett företag verksamt inom medicinsk utrustning.

Logistik - Inköp inom FMCG

En fallstudie om hur Establish förbättrade inköpsfunktionen hos en tillverkare av konsumtionsvaror.

Strategi för Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchamark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk