Syfte

Optimering av olika platser världen över för bland annat leverantörer, tillverkare och centrallager, eller ge en nulägesbild av flödet av fysiska varor.

Mål

 • Reducera de totala kostnaderna i försörjningskedjan
 • Öka servicenivåerna, både mot kund och leverantör
 • Realisera synergier på grund av fusioner och förvärv
 • Reducera ert koldioxidavtryck

Leverabler

1. Det bästa Försörjningsnätverket

En rekommendation av det totalt sett bästa försörjningsnätverket baserat på kostnader och servicenivåer, från leverantörer till kunder.

2. Alternativa Nätverk

För en prognostiserad volym, utvärdera olika konceptuella alternativa nätverk baserat på transportkostnader, lagerhållningskostnader, lagerföringskostnader och servicenivåer.

3. Stödanalys

All stödanalys, inklusive planeringsfaktorer, efterfrågefaktorer, analys av utbud och efterfrågan, riskanalyser, marknadsanalyser, lokala möjligheter och andra faktorer som identifieras eller krävs

4. Noterade Förbättringar

Allt eftersom data analyseras och projektet fortskrider, kommer eventuella observerade möjligheter till förbättring i försörjningskedjan att meddelas så fort de identifieras.

5. Implementering av de Rekommenerade Försörjningsnätverket

Vi planerar och hanterar implementeringen av det rekommenderade försörjningsnätverket för att säkerställa att inga störningar uppstår i er verksamhet under tiden. Uppgifterna inkluderar:

Projektdetaljplanering
Utformar och avtalar om en implementeringsplan. Implementeringsplanen är utformad på sådant sätt att risken för störningar i er verksamhet minimeras. Implementeringsplanen utformas vanligtvis i ett Gantt-schema.

Budgivning
Hantering av alla aspekter i en budgivning. Budgivningen inkluderar bland annat aktiviteter som till exempel utformandet av RFP:s, utvärdering av leverantörer samt bistå vid kontraktsförhandlingar.

Hantering av Implementationen
Hantering av själva implementeringen där det bland annat ingår att samordna planeringen av leverantörer, upprätthålla implementeringsplanen, hantera eventuella oförutsedda problem och verifiera kvalitén av diverse installationer.

 

Metodik

 The Establish Way™

 

De fyra huvudkriterierna, kvantitativa och kvalitativa, för varje koncept är:

Transport

Analys av transportkostnader och servicenivåer baserat på transportslag och de behov som kunden har.

Planeringsfaktorer

 • Konsolideringspunkter
 • Ruttoptimering
 • Optimering av transportslag
 • Övrigt

Lagerhantering

Fastställandet av dimensioneringen av lagret samt bemanningsnivån samtidigt som den lägsta kostnaden för varje lager identifieras.

Planeringsfaktorer

 • Outsourcing till 3PL
 • Lagereffektivitet
 • Stordriftsfördelar
 • Regionala möjligheter

Lager

Beräkning av effekterna för varje lagerkoncept och servicenivå.

Planeringsfaktorer

 • Utplacering av anläggningar
 • Leverantörsstyrning
 • Kundspecifika
 • Övrigt

Känslighetsanalys

Genomförandet av känslighetsanalyser för att bestämma robustheten för varje alternativ.

Planeringsfaktorer

 • Riskanalys gällande oönskade faktorer
 • Utvärdering av antaganden
 • Validering av prognoser

Varför anlita Establish?

 • Establish har omfattande erfarenhet från hundratals nätverksoptimeringsprojekt.
 • Vi är supply chain management konsulter vilket innebär att förutom de matematiska algoritmerna som används i utvärderingarna, ingår det även att ta de kvalitativa och praktiska aspekterna i beaktning.
 • Establish är helt opartiska vilket garanterar att lösningen är skräddarsydd för just er verksamhet
 • För att kunna optimera ett försörjningsnätverk krävs kompetens och erfarenhet inom transport, lagerhantering och lagerstyrning. Vi har det.

Verktyg & Metoder

Inom området för strategi av försörjningskedjor använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Assign™

CzarLite

PC Miller

Logivations

Supply Chain Guru

Optimity

Exempel / Case

Establish har en lång historia inom området för design av försörjningskedjor. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Global Nätverksmodellering av Halvledare

Optimering av ett globalt distributionsnätverk för halvledare som reducerade kostnaderna i försörjningskedjan med 20 %

Nätverksdesign för Hushållsvaror

En fallstudie om hur optimering av ett distributionsnätverk sparade 10 % i logistikkostnader samtidigt som kundservicenivån förbättrades för en kund som tillverkar hushållsvaror.

Nätverksmodellering för Läkemedel

Läs om hur Establish hjälpte två sammanslagna läkemedelsföretag att skapa ett konsoliderat distributionsnätverk för att spara kostnader och förbättra leveransservicen.

Validering av Globalt Distributionsnätverk

Utvärdering och förbättringsförslag av strategin för ett globalt distributionsnätverk, på uppdrag av en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning.

Nätverksdesign för ett Skoföretag

Ett genombrott och en mycket framgångsrik ny design för skor skapade ett behov av en ny distributionsstruktur. Fallstudien berättar om hur Establish hjälpte till att utforma den nya distributionsstrukturen

Strategi för Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchmark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av hemelektronik att reducera transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket