Kompetensområde

Identifiering av den bästa geografiska platsen för en ny site där de praktiska förutsättningarna även finns tillgängliga.

Omfattningen kan variera beroende på hur långt kunden har kommit i sin process. Från Establish sida analyseras varje steg grundligt, från att utvärdera en lista över potentiella anläggningar till att faktiskt bestämma hur det logistiska nätverket ska se ut. Med hjälp av kravspecifikationer, information om funktionalitet och storlek för respektive område går det att bestämma hur det logistiska nätverket ska se ut.

Mål

Att leverera rekommendationer gällande det geografiska läget av en anläggning inom den nuvarande regionen genom att bland annat ta följande faktorer i beaktning:

  • Tillgång till mark
  • Tillgänglighet av lämpliga byggnader eller tredjepartsleverantörer (3PL)
  • Lokala skatter
  • Närhet till motorvägar
  • Närhet till stora kunder
  • Tillgång till arbetskraft, kvalitet och kostnader
  • Miljöfrågor
  • Tillgång till transportörer
  • Tillgång till järnväg/flygplats
  • Närhet till leverantörer/råvaror

Leverabler

1. Lokaliseringsanalyser

Rekommendation av en specifik anläggning eller område/region för den optimala lokalisering för optimal kundservice och kostnad

2. Design av effektiva arbetsprocesser och layout 

Design och layout för den befintliga byggnaden eller kravspecifikationer för att undersöka nya anläggningar.

3. Outsourcad Logistik genom Upphandling av 3PL-Tjänster

Kravspecifikation, undersökning av och förhandling med tillgängliga 3PL-leverantörer.

4. Projektledning

Establish kan hjälpa er att framgångsrikt flytta till den nya platsen.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

Establish passar utmärk för rådgivning vid ett urval av site på grund av:

Erfarenhet

Vi har omfattande kunskap gällande viktiga beslutsfaktorer samt bred praktisk erfarenhet av logistikmarknaden.

Logistisk Expertis

För att den nya siten ska kunna tillgodose kundens behov krävs omfattande expertis inom logistik vilket vi på Establish kan erbjuda.

Implementation

Establish kan hjälpa er att implementera förändringarna genom att upphandla rätt transportörer för dem nya rutterna och/eller om så behövs, ta in anbud från tredjepartsleverantörer (3PL).

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Verktyg och Metoder

Inom området för strategi av försörjningskedjor använder vi state-of-the-art verktyg och metoder. Nedan presenteras några av våra viktigaste verktyg:

Assign™

CzarLite

PC Miller

Logivations

Supply Chain Guru

Optimity

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för design av försörjningskedjor . Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Global Nätverksmodellering av Halvledare

Optimering av ett globalt distributionsnätverk för halvledare som reducerade kostnaderna i försörjningskedjan med 20 %

Nätverksdesign för Hushållsvaror

En fallstudie om hur optimering av ett distributionsnätverk sparade 10 % i logistikkostnader samtidigt som kundservicenivån förbättrades för en kund som tillverkar hushållsvaror.

Nätverksmodellering för Läkemedel

Läs om hur Establish hjälpte två sammanslagna läkemedelsföretag att skapa ett konsoliderat distributionsnätverk för att spara kostnader och förbättra leveransservicen.

Validering av Globalt Distributionsnätverk

Utvärdering och förbättringsförslag av strategin för ett globalt distributionsnätverk, på uppdrag av en amerikansk tillverkare av säkerhetsutrustning.

Nätverksdesign för ett Skoföretag

Ett genombrott och en mycket framgångsrik ny design för skor skapade ett behov av en ny distributionsstruktur. Fallstudien berättar om hur Establish hjälpte till att utforma den nya distributionsstrukturen.

Strategi för Försörjningskedjan - Hemelektronik

En kundstudie från ett hemelektronikföretag där Establish genomförde en detaljerad benchmark mot konkurrenterna för ett förändrat transportkoncept samt en omkonfiguration av företagets distributionsnätverk.

Analys av Försörjningskedjan - Hemelektronik

Läs om hur Establish hjälpte en tillverkare av hemelektronik att reducera transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätverket.