Vi trimmar ert Logistiknätverk

Establish designar och optimerar försörjnings- och distributionskedjor mot era kunders krav på service till en balanserad logistikkostnad. Vi har väl utvecklade metoder och analysverktyg för att analysera logistiknätverk för lokalisering av leverantörer, tillverkning och lager i förhållande till era leverantörer, marknader och kunder. Establish kan hjälpa till i utveckling och förändring av logistiknätverk-  från strategi via design och utvärdering till genomförande av förändringar.

Supply Chain Revisioner

I en Supply Chain Revision genomför vi en heltäckande revision av hela det operativa flödet, administrativ hantering såväl som kostnader, effektivitet och servicenivåer. Utvärderingen sker ur både ett kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv. Grunderna för bedömning baseras på Establish breda databas av s.k. ”Logistics Best Practices”.

Supply Chain Analytics - Logistikanalyser

Establish Supply Cahin Analytics är ett faktabaserat modellsystem för att identifiera potentialer och skapa profilering inom de mest väsentliga logistiska områdena.

Establish Davis Database

Establish Davies Database for Logistics Cost & Services är en etablerad årlig survey där tillverkande företag, grossister, distributörer och dagligvaruhandel deltar och delar sina data för att följa utvecklingen och trender och benchmarka inom sina respektive branschområden.

Kundanpassad Logistisk Benchmark

Vi erbjuder specificerad benchmark av just er verksamhet och bransch, anpassade efter era behov av utvärdering. Vi finner de relevanta bolagen/verksamheterna för jämförelser och detaljerar för era behov.

Lönsamhetsanalyser

Med vårt verktyg “Profitability Navigator” adderar vi en praktisk hantering av löpande lönsamhetsanalyser i olika dimensioner (produkt, kund, leverantör, marknad etc) som ger precision i allokering av kostnader på rätt nivå för ledningsbeslut.