Kompetensområden

Logistikkostnads – och Servicenivå benchmark som är anpassade till era behov och förutsättningar. Vi tar fram förslag på relevanta bolag/verksamheter att jämföra er verksamhet med och inviterar dem till motsvarande samverkan och utvärderar relevanta KPI/nyckeltal inom de områden som ni prioriterar.

Vanligen är det hos konkurrerande verksamheter och på en detaljerad nivå men ofta kan det också finnas intressanta jämförelseobjekt inom andra branschområden.

Mål

  • Målsättning av prestanda, kostnadsnivåer och servicenivåer
  • Att lära från de bästa inom respektive område
  • Ta fram områden för utveckling i er operationella verksamhet

Leverabler

1. Specificera nyckeltal och jämförelsedata
Vi föreslår och ni bestämmer utvärderingskriterier och nyckeltal.

2. Genomför benchmark mot intressanta bolag
Establish inviterar de mest instressanta bolagen/verksamheterna. Vår metodik säkerställer konfidentialitet.

3. Branschövergripande benchmark
Baserat på våra databaser med branschhistorik utvärderar vi er prestation och status mot ett bredare spektrum av aktörer.

Metodik

Nivå 1: Initiala jämförelser
Studierna ger dig en direkt jämförelse med generell industriprestanda inom fem olika funktionella logistikområden: Transporter, Lagerhållning, Kundservice/Orderhantering Kapitalbildning och Administration..

Nivå 2: Specifik branschjämförelse
Establish kan jämföra ert företags logistikiska profil och prestanda med er bransch eller specifika företag inom er bransch. Er jämförelse ger er samma höga detaljeringsgrad som de presenterade i Nivå 1.

Nivå 3: Specialanpassade jämförelser
Establish inhämtar data och underlag för konkurrenter eller bolag med likartade förutsättningar som era inom er bransch. Jämförelsens kommer fortfarande vara mot en grupperade data och konfidentiell för deltagarna.

Nivå 4: Detaljerade specifika jämförelser
Detaljerade jämförelser ger ytterligare kompletterande detaljer. Dessa kan inkludera såväl nyckeltal som jämförelser per marknadskanal eller produkgrupper.

Nivå 5: Branschspecifika jämförelser
Den sista nivån av kundspecifika jämförelser riktar sig till branschorganisationer och deras medlemmar. Establish utvecklar industrispecifika benchmarks för kunden. Dessa studier kan inkludera flera vertikala undergrupper inom branschområdet.

Varför Anlita Establish?

  • Vår expertis inom inom supply chain management säkerställer att rätt frågor ställs och relevanta mått och mätmetoder blir utnyttjade i studierna.
  • Vi har en lång och bred erfarenhet av benchmarking inom logistikområdet sedan starten på 1970:talet.
  • Establish tillser den trovärdighet och datasäkerhet som behövs för att locka rätt företag att delta i en undersökning.

Metoder & Verktyg

Establish Profitability Navigator™

Proprietary software for deep and unique supply chain analytics.

Establish Davis Database Of Logistics Costs And Services™

North America's longest running benchmarking database of logistics costs and services.

Establish Guidelines To Logistics Best Practices™

Tool for auditing supply chain operations.

Fallstudier

Establish har lång erfarenhet inom benchmarking. Fallstudierna nedan är bara några exempel på resultat från Establish Supply Chain konsulters tillsammans med kunder inom benchmarking.

Supply Chain Analys - Hemelektronik

Läs om hur Establish har hjälpt en större internationell tillverkare av konsumentelektronik att minska transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätet.