Kompetensområde

”Establish Davis Logistics Cost and Service Database” EDLCSD -  är en löpande årlig undersökning som tillverkare, distributörer och återförsäljare deltar i för att få en anpassad benchmarkingrapport för logistikkostnader och service.

Om Ni deltar i denna årliga undersökning/databas så är den:

 • Utan kostnad
 • Konfidentiell
 • Jämför ert företag med er bransch och företag med liknande egenskaper (ur ett logistikperspektiv)
 • En bra start för att ta reda på inom vilka områden som förbättringar bör göras och till vilken nivå dessa kan förändra ert bolags prestation.
 • Enkelt, online deltagande med personlig service och stöd från våra konsulter om så behövs.

Mål

 • Etablera KPI:er och målnivåer
 • Lära från de som är bäst i klassen
 • Fastslå var de bästa möjligheterna till förbättrade tjänster och lägre kostnader finns.

Leverabler

 1. Viktiga logistikkostnadselement och servicenivåer.
 2. Jämförelse med företag med samma produktvärde, storlek och inom samma bransch.
 3. En omfattande och detaljerad rapport om becnhmarken
 4. En presentation av resultaten och hur man tolkar dem.

Metodik

Informationen ni delar kommer att bli anonym.

Om ni har några problem eller funderar, var god och kontakta oss.

Benchmark

Vi kommer att använda informationen ni tilldelat oss till benchmarking.

Sammanställa i Rapport

Vi kommer att sammanställa benchmarkingen i en rapport som vi sedan presenterar för er.

Varför Anlita Establish?

 • Vi har den största databasen med logistikostnader vilket säkerställer att de benchmarks som genomförs sker med hög precision
 • Möjlighet att gå djupare med skräddarsydda benchmarks
 • Hjälp från konsulter med mångårig erfarenhet som kan granska och använda resultatet på bästa sätt

Kontakta oss för mer information om vår tjänster.

Verktyg & Metoder

Establish Profitability Navigator™

Egenutvecklad mjukvara för unika och noggranna analyser av försörjningskedjor

Establish Davis Database of Logistics Costs and Services™

Nordamerikas mest omfattande benmarking databas för logistikkostnader och tjänster.

Establish Guidelines to Logistics Best Practices™

Verktyg för revisioner av verksamheten i försörjningskedjan.

 

Fallstudier

The Establish David Database – Logistiska kostnader och Service 2015