Kompetensområden

Establish ”Profitability Navigator” är ett verktyg som på ett smart sätt utnyttjar ”big data” med hjälp av olika tekniker och algoritmer baserade på 40 års erfarenhet från världskända företags verksamheter i syfte att fördela kostnader och intäkter till rätt segment i företaget. Detta ger er en unik förståelse av vilka drivkrafter som ligger bakom lönsamheten i er verksamhet utöver de traditionella och etablerade ”sanningarna”.

Med Establish ”Profitability Navigator” utnyttjar vi aktivitetsbaserad kostnadsmetodik för att fördela kostnader till den lägsta definierade dimensionen och samtidigt bedöma drivkrafterna bakom lönsamheten och egenskaperna hos de elementen i de faktorer som i kombination påverkar lönsamheten – positivt och negativt.

Indatan är den data som är tillgänglig för de flesta företagen kombinerat med kompletterande data beroende på fokusområde.

Mål

Establish “Profitability Navigator” används vanligtvis för att:

 • Identifiera drivkrafterna bakom lönsamheten på granulär SKU-/leverantör-/kundnivå och analysera aggregeringar och kombinationer av dessa drivkrafter
 • Analysera och simulera priselasticitet
 • Skapa business cases gällande investeringar
 • Analysera de fulla effekterna av incitament

Leverabler

Establish konsulttjänst inom lönsamhetsanalyser använder sig av Schening’s ”Profitability Navigator” som mäter lönsamheten utifrån ett flerdimensionellt perspektiv och på en detaljerad nivå. Dimensionerna inkluderar bland annat:• Artiklar

 • Kunder
 • Leverantörer
 • Butiker/Siter
 • Tidsperiod
 • Distributionskanal
 • Order
 • Pris

Modellen kan också utvecklas till ett mer taktiskt verktyg för att:

 • Övervaka lönsamhetsförbättringar
 • Förbereda känslighetsanalyser
 • Analysera trender

Metodik

Varför Anlita Establish?

Establish lönsamhetsanalys erbjuder:

 • Mycket flexibla lösningar
 • Erfarenhet av affärsverksamhet, matematik och skräddarsydda analysverktyg
 • Extern benchmarking för att slutföra interndata
 • Stark modul för att hantera rabatter och incitament

Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Verktyg & Metoder

Establish Profitability Navigator™

Egenutvecklad mjukvara för unika och noggranna analyser av försörjningskedjor

Establish Davis Database of Logistics Costs and Services™

Nordamerikas mest omfattande benchmarking databas för logistikkostnader och tjänster.

Establish Guidelines to Logistics Best Practices™

Verktyg för revisioner av verksamheten i försörjningskedjan.

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för business analytics. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Lönsamhetsanalys för pappersgrossist

Utveckling och implementering av Establish Profitability Navigator för sammanhängande affärsanalys på 20 landsmarknader med detaljerad uppföljning till sammanställning på styrelsenivå.