Syfte

Establish Supply Chain Analytics är ett faktabaserat modellsystem för att identifiera potentialer och skapa profilering inom de mest väsentliga logistiska områdena.

Mål

 • Identifiera var i försörjningskedjan potentiella kostnadsbesparingar och förbättringar kan ske.
 • Analyserna av försörjningskedjan skapar en analytisk bas som kan användas till att bygga en genomförandeplan, antingen internt i företaget, eller med hjälp av Establish konsulter.

Leverabler

Establish Supply Chain Analytics-paket innehåller:

 1. Profilering och beteendemönster för kunder, sortiment och leverantörer. Hur påverkar detta kraven på logistiken och hur kan ni prioritera era insatser inom försörjningskedjan?
 2. Attribut och korrelation med intäkter och lönsamhet. Vad är det som driver intäker och lönsamhet? Vilka produkter bör man fokusera på? Var är kostnaderna så pass höga att det inte finns någon vinstmarginal kvar? Vilka levereantörer skapar inte värde?
 3. Målvärde gällande lagernivå för att kunna tillgodose önskade servicenivåer. Hur och var bör man justera lagernivåerna? Hur bör man frigöra bundet kapital?
 4. Intern benchmarking av viktiga logistiska nyckeltal. Den interna benchmarkingen kommer att kunna identifierarestanda för de bästa inom området och det är en utmärkt första steg till ett förbättringsarbete inom försörjningskedjan.
 5. Extern benchmarking med logistiska nyckeltal från relevanta företag baserat på Establish Davis Database for Logisitics Cost and Services – Den mest omfattande benchmarking databasen.
 6. External benchmarking with relevant companies of some of the logistics KPIs based on Establish Davis Database for Logistics Costs and Services – the longest running logistics benchmarking database.

Metodik

The Establish Way™

Varför anlita Establish?

Establish Supply Chain Analytics erbjuder:

 • Ett unikt paket som analyserar försörjningskedjan inklusive logistiken som ger er all fakta ni behöver.
 • Förmåga att genomföra benchmarking
 • Djup expertis i analyser och supply chain management baserat på mer än 1000 uppdrag.
 • Supply Chain Analytics som en datadriven del av ett supply chain-projekt för att få ett försprång i att förbättra logistiken eller som gratis standard analyspaket som ni kan genomföra själv.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Verktyg & Metoder

Establish Profitability Navigator™

Egenutvecklad mjukvara för unika och noggranna analyser av försörjningskedjor

Establish Davis Database of Logistics Costs and Services™

Nordamerikas mest omfattande benmarking databas för logistikkostnader och tjänster.

Establish Guidelines to Logistics Best Practices™

Verktyg för revisioner av verksamheten i försörjningskedjan.

Exempel / Case

Establish har en lång historia inom området för affärsanalyser. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Lönsamhetsanalys för pappersgrossist

Utveckling och implementering av Establish Profitability Navigator för sammanhängande affärsanalys på 20 landsmarknader med detaljerad uppföljning till sammanställning på styrelsenivå.