Kompetensområden

En Supply Chain Revision innefattar de processer som ingår i Establish egna ”Logistics Best Practices” samt en kvantitativ analys av kostnader, effektivitet och servicenivåer.

Mål

Utveckla en handlingsplan för hur man på bästa sätt förbättrar servicenivåerna samtidigt som logistikkostnaderna reduceras.

Leverabler

Varje projekt är unikt, men generellt sett är de huvudsakliga leverablerna följande:

1. Handlingsplan För Förbättrad Service Och Effektivitet
En praktisk handlingsplan baserat på omfattande analyser som förbättrar er verksamhet.

2. Best Practices
En granskning av era nuvarande processer och stödsystem vs. Establish ”Logistics Best practices”

3. Benchmark
En benchmark av era nuvarande kostnader och effektivitet jämfört med företag inom samma verksamhetsområde.

4. Savings Opportunities
Möjligheter till kostnadsbesparingar i er lagerverksamhet.

Metodik

The Establish Way™

Varför Anlita Establish?

  • En unik och samtidigt patentskyddad metodik och struktur för logistikens ”Best Practices”, utvecklad tillsammans med General Electrics och som visat sig vara framgångsrik i många företag.
  • Logistikens “Best Practies” uppdateras och utökas konstant med ny information från ett stort antal företag runt om i värden.
  • Establish logistikkonsulter har den djupa erfarenheten och kunskapen för att utvärdera er verksamhet på ett sätt som ger er nya insikter i er verksamhet och samtidigt utvecklar ett praktiskt tillvägagångssätt till förbättringar i er verksamhet.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Verktyg & Metoder

Establish Profitability Navigator™

Egenutvecklad mjukvara för unika och noggranna analyser av försörjningskedjor

Establish Davis Database of Logistics Costs and Services™

Nordamerikas mest omfattande benmarking databas för logistikkostnader och tjänster.

Establish Guidelines to Logistics Best Practices™

Verktyg för revisioner av verksamheten i försörjningskedjan.

Fallstudier

Establish har en lång historia inom området för affärsanalyser. Fallstudierna nedan visar bara några exempel på framgångsrika projekt från Establish konsulter som genomförts tillsammans med kunden.

Supply Chain Analys - Hemelektronik

Läs om hur Establish har hjälpt en större internationell tillverkare av konsumentelektronik att minska transportkostnaderna genom benchmarking, förhandlingar och optimering av distributionsnätet.