Effektiva och transparenta transportsystem

Establish designar och utvecklar era transportupplägg för att nå balans med hög kundservice och relevant kostnadsbild.  Vi genomför benchmarking och transportupphandlingar, och om ni skulle behöva hjälp med implementationen hjälper vi också till med det.

Utvärdering, val och upphandling av Transportörer

Utvärdering, val och upphandling av olika transportörer för samtliga fraktslag, bland annat flygfrakt, sjöfrakt och vägfrakt.

Granskning och Benchmark av ert Transportupplägg

Identifierar möjligheter och skapar en konkret plan för hur ni bör arbeta med Transporter

Transportation Management System (TMS) - Möjligheter & Urval

Utredning gällande behovet av ett TMS inklusive kravspecifikation gällande funktionalitet, hantering av anbudsprocessen (RFP), val av leverantör, förhandlingar och implementation

Transportation Management – Kontinuerlig Support

Establish tar hand om allt som rör er utveckling av transporter  - förutom att framföra transporterna. Idealt sett vill vi vara er egna transportavdelning.

Dedikerad fordonsflotta

Benchmarking av kostnader samt förbättringar av ruttstrukturer och processer för att optimera utnyttjandet av er dedikerade transportflotta